Het is mogelijk om 450 gigawatt (GW) aan offshore windenergie te realiseren in Europa, waarvan meer dan 200 GW in de Noordzee. Milieuorganisatie Greenpeace vraagt de federale regering om een voortrekkersrol te spelen op Europees niveau. 

Vandaag werd op het Greenpeace-schip de Rainbow Warrior in de Antwerpse haven, gediscussieerd over de toekomst en de rol van offshore wind in België en Europa. Rond de tafel zaten vertegenwoordigers van WindEurope, Elia, Greenpeace, het Antwerpse Havenbedrijf en minister voor de Noordzee De Backer.[1]

Volgens cijfers van Bloomberg is windenergie op zee de goedkoopste manier van energieproductie, na wind op land. Op amper 5 jaar tijd werd offshore wind 4 keer goedkoper. [2] Subsidies zijn intussen niet meer nodig en het probleem van wisselvallige aanvoer kan opgelost worden door verschillende windparken onderling te verbinden.[3]

De sector is klaar om volop in te zetten op deze technologie, maar een goede samenwerking tussen de Noordzeelanden is onmisbaar.

“De uitrol van internationale netwerken kan niet langer wachten”, zegt Jan Vande Putte, expert Energie bij Greenpeace België: “De federale regering moet hiervan een prioriteit maken in het regeerakkoord, zodat ook het volgende Ontwikkelingsplan van Elia dit kan uitvoeren.”

Ideale omstandigheden om ambities waar te maken

“De Noordzee is en blijft wereldwijd hét centrum voor offshore wind, dankzij de ideale omstandigheden: beperkte diepgang, goede windcondities en zeer veel energievraag op korte afstand. Het beleid en de industrie in België zijn zich echter nog onvoldoende bewust van dit concurrentieel voordeel”, aldus Vande Putte.

Nochtans heeft de zware industrie, zoals die in de haven van Antwerpen, er alle belang bij dat offshore wind de ruggengraat wordt van het Belgische energiesysteem, met een doorgedreven elektrificatie en omzetting van een restdeel in groene waterstof. Bovendien biedt wind op zee de industrie de beste garantie op lange termijn om de bevoorradingszekerheid en hun competitiviteit in de wereld veilig te stellen.

Federaal minister voor de Noordzee Philippe De Backer gaf op de Rainbow Warrior aan dat hij zich bewust is van de opportuniteiten voor België in het ontwikkelen van de windparken: “We zijn toegewijd, we gaan dit doen. De 4 GW in Belgische wateren zullen tegen 2026 ontwikkeld zijn, voor de volgende fase moet er samengewerkt worden met onze buurlanden.”

WindEurope, dat de krachtlijnen van zijn aankomend rapport over offshore wind in Europa kwam voorstellen, wil tegen 2050 450 GW offshore wind realiseren in de EU, met de hoogste concentraties in de Noordzee. De klimaaturgentie verplicht Europa echter om zijn CO2-uitstoot tot nul te reduceren tegen 2040 om de opwarming onder 1,5 graden te houden. Daarom vraagt Greenpeace om de ambitie hoger te stellen en ook voor de uitbouw van deze 450 GW offshore wind te mikken op 2040.

Noten:

[1] Namen deel aan het debat op de Rainbow Warrior: Giles Dickson (CEO WindEurope), Jan Vande Putte (Greenpeace), Chris Peeters (CEO Elia), minister Philippe De Backer (ontslagnemend federaal minister voor de Noordzee) en Didier Van Osselaer (Manager Energy & Fuel Antwerps Havenbedrijf). Hun presentaties vindt u hier.

[2] Volgens cijfers van Bloomberg New Energy Finance daalde de prijs van 182 euro/MWh in 2014 naar 44 euro/MWh in 2019.

[3] Zoals de ‘hybride’ interconnectie rond Kriegers Flak, een Deens-Duitse primeur die zowel de offshore windenergie uit de parken naar Duitsland of Denemarken kan voeren, maar ook als interconnectie kan dienen voor elektriciteitshandel tussen beide landen.