Om de urgente klimaatcrisis het hoofd te bieden moet de Europese economie vóór 2050 koolstofneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er geen netto uitstoot van broeikasgassen meer plaatsvindt. Er zijn positieve signalen. Zo krijgt de transitie naar een systeem gebaseerd op hernieuwbare energie in de elektriciteitssector steeds sneller vaart. Dat is echter allerminst het geval voor de energie intensieve industrie, in het bijzonder de petrochemie en de ijzer- en staalsector.

Van een defensief naar een offensief industrieel klimaatbeleid - Het ondersteuningsbeleid voor de energie-intensieve industrie doorgelicht

Lees het rapport in pdf formaat