Gemotiveerd door een eerdere uitspraak van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) trekken we opnieuw ten strijde. Ditmaal tegen de termen ‘CO2– en klimaatneutraal gas’ die energieleveranciers Mega en Luminus gebruiken om fossiel gas als groene energie te kunnen verkopen. Aan de JEP om te oordelen: misleidende reclame of niet. 

CO2– of klimaatneutraal gas, is dat dan een gas zonder CO2 uitstoot? Of een gas zonder impact op het klimaat? Dat is althans wat de naam doet vermoeden, maar in realiteit is het gewoon fossiel gas met een mooie naam. Bij de verbranding van het gas komen nog steeds broeikasgassen vrij die fors bijdragen aan de klimaatopwarming. Het gas zelf is dus in geen geval CO2– of klimaatneutraal. 

Fossiel gas met compensatie

Het gas krijgt een klimaatneutrale stempel omdat de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding gecompenseerd wordt door projecten in Afrika en Latijns-Amerika. Er worden bomen aangeplant, bossen worden extra beschermd of de lokale bevolking wordt toegang geven tot efficiëntere houtkachels. Op lange termijn moeten deze projecten de vrijgekomen uitstoot neutraliseren, maar er zijn veel vraagtekens te plaatsen bij deze compensatiemechanismen. Niemand kan voorspellen of de bomen wel voldoende oud zullen worden om deze opdracht te volbrengen: langdurige droogtes, plagen, bosbranden,… zijn reële gevaren waarvan het risico in de toekomst enkel zal toenemen. Dat daarnaast de landen die het minste hebben bijgedragen aan de klimaatverandering maar wel de grootste gevolgen ondervinden ook nog eens de uitstoot moeten compenseren van de westerse landen is het toppunt van onrechtvaardigheid.  

De compensatiemechanismen vertonen nog een zwakte. Tijdens het transport van gas lekt er ook methaan weg, wat een veel krachtiger broeikasgas is dan CO2. Met slechts 3,2% gelekt methaan ten opzichte van de gasproductie scoort fossiel gas al slechter dan steenkool, terwijl gekende waarden voor methaanlekken vaak hoger liggen en veel producenten deze lekken zelfs niet eens monitoren. Zelfs als de methaanuitstoot gecompenseerd wordt, is het uiterst onwaarschijnlijk dat deze de volledige uitstoot zal dekken.  

Conclusie: het compenseren van de uitstoot zorgt niet voor een drastische daling van onze uitstoot, is sociaal onrechtvaardig en leidt ons in een straatje zonder einde. Er is simpelweg niet voldoende oppervlakte op aarde beschikbaar om onze huidige uitstoot te compenseren. Zelfs als de uitstoot in de komende jaren sterk daalt zullen alle natuurlijke carbon sinks meer dan nodig zijn om de klimaatopwarming tot 1.5°C beperken. 

De consument wordt misleid

Bovenop de misleidende naamgeving is ook de algemene communicatie van de energieleveranciers er op gericht de goede intenties en onwetendheid van toekomstige klanten te misbruiken om fossiel gas te kunnen blijven verkopen. Slechts wie goed zoekt op de website of via een zoekmachine verder speurt, kan achterhalen hoe het fossiel gas ineens klimaatneutraal geworden is. Op de pagina’s waar je als consument een contract afsluit is er zeer weinig informatie te vinden en zullen de leveranciers zeker niet verklappen dat je gewoon fossiel gas koopt. Zo helpt een groene naam en een gebrek aan transparantie ervoor dat fossiel gas toch zijn groen imago kan behouden. 

Op naar echt klimaatneutrale energie

Daarom pleit Greenpeace er bij de JEP voor om het gebruik van de de termen “CO2– en klimaatneutraal gas” aan banden te leggen. De woorden dekken de lading niet en misleiden de consument. Bovendien moeten consument correct en voldoende geïnformeerd worden over het product dat wordt verkocht. 

Misleidende termen en valse oplossingen vertragen de noodzakelijke transitie naar 100% groene energie. Wij gaan er dan ook van uit dat de JEP onze argumentatie volgt en de juiste beslissing neemt. Wordt vervolgd!

Wil je je steentje bijdragen door over te stappen naar een 100%, groene én eerlijke energieleverancier? Bekijk ons klassement van energieleveranciers.

Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp