Fossiel gas waarvan de uitstoot gecompenseerd wordt “klimaatneutraal” noemen, kan niet. Dat zegt de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) stellig. Ook gas als “milieuvriendelijk” bestempelen is problematisch. Deze uitspraken deed de Jury nadat Greenpeace een klacht had ingediend tegen reclamepraktijken van energieleveranciers Luminus en Mega. Goed nieuws voor het klimaat én de consument.

Misleidend en te absoluut, noemt de JEP het gebruik van de term “klimaatneutraal” voor fossiel gas waarvan de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen. In een eerdere blog lichtten we al de problemen met deze compensatiemechanismen toe en legden we uit waarom fossiel gas nooit klimaatneutraal kan zijn. De JEP volgt onze argumentatie nu en verplicht beide leveranciers hun communicatie aan te passen of in te trekken.

Een andere opvallende uitspraak in de beslissing van de JEP is dat fossiel gas niet als milieuvriendelijk omschreven mag worden. De jury benoemt dit terecht als problematisch en herhaalt hiermee haar positie die ze al sinds 2000 inneemt en vorig jaar nog bevestigde naar aanleiding van onze klacht tegen reclame voor gasketels. Maar 22 jaar later blijven bedrijven en energieleveranciers volharden in de boosheid.

De JEP besluit dat te absolute termen als “klimaatneutraal” en “milieuvriendelijk” consumenten kunnen misleiden en onterecht laten uitschijnen dat (gecompenseerd) fossiel gas geen impact heeft op het klimaat.

CO2-neutraal onder voorwaarden

Dat klimaatneutraal en milieuvriendelijk uit het woordenboek van de gassector moeten verdwijnen is zonder meer een positieve zaak, maar de JEP staat wel nog toe dat gecompenseerd gas “CO2-neutraal” wordt genoemd. De jury argumenteert dat het product zich wel degelijk moet kunnen onderscheiden van niet-gecompenseerd gas en wil zich niet uitspreken over de betrouwbaarheid en kwaliteit van compensatiemechanismen.

Een lichtpunt is dat “CO2-neutraal” enkel gebruikt mag worden indien de consument in de directe nabijheid uitvoerig en correct geïnformeerd wordt over de gebruikte compensatiemechanismen. Nieuwe klanten lokken door te goochelen met een CO2-neutraal product, zonder daarbij voldoende uitleg te geven kan dus niet langer.

Gemiste kans voor klimaat

Deze extra transparantie is zeker een stap vooruit voor de consument, maar voor het klimaat is dit een gemiste kans. Ook fossiel gas waarvan de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt, is niet CO2-neutraal. Bij verbranding van het gas komt immers gewoon CO2 vrij en ook met methaanlekken, een veel krachtiger broeikasgas, tijdens ontginning en transport houdt deze claim geen rekening. Ten slotte kan niemand garanderen dat de bomen die de uitstoot moeten compenseren wel voldoende oud worden om dit daadwerkelijk te doen. Plagen, bosbranden, houtkap, grote droogte … kunnen immers op grote schaal deze geplande compensatie teniet doen. Ironisch genoeg zorgt de klimaatcrisis hier net voor méér onzekerheid.

Verbod op fossiele reclame

Het compenseren van de uitstoot van fossiele brandstoffen is dus een valse oplossing. Onze uitstoot en consumptie van fossiele brandstoffen moeten simpelweg snel dalen. Reclame voor fossiele brandstoffen, of de uitstoot gecompenseerd wordt of niet, is misleidend en wil ons doen geloven dat fossiele brandstoffen thuishoren in een groene wereld.

Dit soort greenwashing is onaanvaardbaar en schaadt de planeet en onze gezondheid. Daarom eisen we via een Europees Burgerinitiatief een volledig verbod op fossiele reclame.

Kunnen wij op jouw handtekening rekenen?

Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp