De Cerrado is geen exotische dans, wél een enorm savannegebied in Brazilië. Het is veel minder bekend dan het Amazonewoud, maar toch cruciaal voor de biodiversiteit en het klimaat op onze aarde.

Ondanks de onschatbare waarde van de Cerrado mag de landbouwindustrie er quasi ongestoord zijn gang gaan. Op die manier raakt de natuurlijke habitat van verschillende waardevolle dier- en plantensoorten beschadigd.

Samen met een veertigtal milieuorganisaties vinden we dat dit moet stoppen. Daarom vragen we aan investeerders en bedrijven die soja en vlees uit de Braziliaanse Cerrado aankopen om dit unieke ecosysteem te beschermen.

Hoe doen we dat?

We doen dat met een manifest. De betrokken milieuorganisaties lieten zich inspireren door het succes van het sojamoratorium tegen ontbossing in het Amazonewoud, waarbij het verboden werd om Amazonewoud om te zetten naar gebieden voor sojateelt. Het model voor die “sojastop” bestond uit samenwerking tussen verschillende schakels in de productieketen, met de steun van de regering en toezicht van het maatschappelijke middenveld.

De cijfers liegen er niet om: we moeten dringend optreden. Tussen 2013 en 2015 werd maar liefst 18.962 km² van de Cerrado vernietigd, waardoor het één van de meest bedreigde ecosystemen ter wereld is.

Brazilië en haar broeikasgassen: een groeiend probleem

De Cerrado heeft vandaag nog maar de helft van zijn oorspronkelijke omvang. Als de huidige industriële verwoesting gewoon doorgaat, zal een derde van wat overblijft ook nog onherroepelijk verloren gaan tegen 2050. Aan dat tempo zullen we snel een kale woestijn zien in plaats van een vruchtbare savanne. Daarbij dreigen onder meer 480 plantensoorten te verdwijnen.

Die roofbouw gaat gepaard met een enorme uitstoot van broeikasgassen. Op die manier zal Brazilië er niet in slagen om haar doelstellingen te halen zoals vastgelegd in het Parijs-klimaatakkoord, terwijl die doelen nochtans internationaal bindend zijn. Jammer genoeg kan het daarvoor geen rechtstreekse sancties krijgen.

Wie kunnen we verantwoordelijk houden voor deze ecologische ramp? Om kort en duidelijk te zijn: iedereen die soja en vlees uit de Cerrado verhandelt én consumeert. Die personen en bedrijven, van verkopers tot supermarktketens en investeerders, hebben de vernietiging van een prachtig en uniek stuk natuur op hun geweten. Om dat recht te zetten moeten we massaal alle soja en vlees uit de Cerrado links laten liggen.