Je ziet ze steeds vaker op straat: de elektrische auto’s. Ze zouden het milieuvriendelijke alternatief zijn voor de gewone diesel- of benzinewagen. En dat klopt, elektrische auto’s zijn inderdaad een stuk groener dan wagens die op fossiele brandstof rijden. Maar we lossen niet alle problemen op door met z’n allen in zo’n elektrische wagen te stappen.

Je rijdt groener, maar wel met een grijs randje

Een elektrische wagen heeft een aantal voordelen: hij kan rijden op hernieuwbare energie en stoot geen schadelijke stoffen uit. Enkel de wrijving van de remmen op de banden zorgt nog voor fijn stof in de lucht. Dat is een groot verschil met de benzine- en dieselauto’s, die nu wel heel veel fijn stof de lucht in pompen.

Er zijn nog wel wat werkpunten voor we elektrische wagens écht groen kunnen noemen:

  1. De stroom die ze verbruiken wordt niet altijd milieuvriendelijk geproduceerd (LINK NAAR VOLGENDE BLOG LIES: energieleveranciers). Veel elektriciteit is nog afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen. Wanneer onze stroom 100% wordt opgewekt door hernieuwbare energiebronnen, is het milieuvoordeel van zo’n elektrische wagen effectief groter dan dat van de klassieke auto’s.
  2. De productie van de wagens en de batterijen vraagt veel van ons milieu. Hoewel de batterijtechnologie razendsnel evolueert, blijft het produceren (en recycleren) ervan een zware impact hebben op mens en natuur.
  3. Zelfs wanneer de productie van elektrische wagens milieuvriendelijker kan en de energie waarop ze rijden uit hernieuwbare bronnen voortkomt, zitten we nog met fileproblemen en vragen over verkeersveiligheid.

Jij kan nu al kiezen voor vooruitgang

Het kan echt anders. En we hoeven niet te wachten tot de technologie zo ver is dat elektrische wagens 100% milieuvriendelijk zijn. We kunnen zelf al kiezen voor verandering.

We kunnen minder afhankelijk worden van onze auto. Door je auto meer op stal te laten en wat vaker te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te gaan, zorg je niet alleen voor een betere luchtkwaliteit, je wordt er zelf ook gezonder door. Heb je toch écht eens een auto nodig? Kies dan voor autodelen.

Onze lokale overheden kunnen een duit in het zakje doen door steden aantrekkelijker te maken voor voetgangers en het openbaar vervoer ernaartoe vlotter.

Het zijn kleine stapjes die we nu al kunnen zetten. Kleine stapjes die een grote impact hebben op onze lucht, op onze planeet en op onze toekomst. Waar wachten we op?

Joeri Thijs

About the author

Joeri Thijs
Joeri Thijs (1982) werkt voor Greenpeace sinds 2003, eerst als campagnemedewerker en later als campagneverantwoordelijke. "Mijn grootste motivatie om te strijden tegen de klimaatverandering is een leefbare toekomst vrijwaren voor mijn zonen Titus en Felix en hun leeftijdsgenoten". --- Joeri Thijs (né en 1982) travaille pour Greenpeace depuis 2003, d’abord en tant que collaborateur de campagne puis en tant que chargé de mission. "Si je mène ce combat contre le changement climatique, c’est avant tout pour garantir un avenir viable à mes fils Titus et Felix, ainsi qu’à leurs amis".