NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, lanceert vandaag een publieke consultatie over het plan voor de berging van het hoogradioactief en langlevend kernafval in ons land. Deze publieksraadpleging is een lege doos. Het plan zegt niets over waar, wanneer of hoe het kernafval gedumpt zal worden. Bovendien staan de Covid-19-maatregelen een grondige en transparante consultatie in de weg.

Ik schrijf me in op de nieuwsbrief

NIRAS stelt voor om het hoogradioactieve en/of langlevende kernafval, dat honderdduizenden jaren gevaarlijk blijft, ergens definitief in de Belgische ondergrond te stoppen. Het probeert dit concept van geologische berging te presenteren als internationaal aanvaarde standaard en de bevolking ervan te overtuigen dat het onderzoek ernaar al vergevorderd is.

Geen enkele vraag beantwoord

Publieke consultatie kernafval is schijnvertoning

In het plan dat nu op tafel ligt, ontbreekt het aan belangrijke gegevens zoals de diepte van de grondlaag of de precieze locatie. Deze belangrijke beslissingen worden om financiële en politieke redenen uitgesteld. Het plan biedt ook geen antwoord op cruciale bezwaren die de onder meer de nucleaire veiligheidsautoriteit FANC al in 2015 formuleerde.

Bovendien deed NIRAS de voorbije 40 jaar enkel onderzoek naar geologische berging in de Boomse kleilaag. Maar dit leverde nog geen volwaardig en veilig concept op voor geologische berging. Er is zelfs geen concreet voorstel over waarin het onderzoeksgeld de komende decennia moet worden geïnvesteerd.

Engie-Electrabel wrijft zich (opnieuw) in de handen

Deze schijnconsultatie komt alvast één partij goed uit: Engie-Electrabel. Zoals NIRAS eerder aangaf zijn er miljarden tekort als er bijvoorbeeld naar een diepere kleilaag moet worden uitgeweken. Door de beslissingen met mogelijks tientallen jaren voor zich uit te schuiven dreigt Engie-Electrabel te ontsnappen aan haar historische financiële verantwoordelijkheid.

Geef de burger écht inspraak!

Tot slot valt het niet te begrijpen dat NIRAS deze gebrekkige consultatie organiseert in volle corona-lockdown. Veel administraties draaien op een lager pitje en de mogelijkheden voor publieke participatie zijn beperkt. Ook voor adviesorganen als de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en het FANC zijn dit tenslotte lastige tijden.

Minstens zou NIRAS dus zelf een reeks online discussiemomenten moeten organiseren waarbij ze haar plannen, hoe onvolkomen ook, toelicht en het publiek de kans geeft om vragen te stellen aan zowel medewerkers van NIRAS als aan onafhankelijke experten. Dat is wel het minste voor een dossier dat ons nog honderdduizenden jaren boven het hoofd zal hangen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze positie in deze consultatie, en tips ontvangen ontvangen om hem zelf in te vullen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Ik schrijf me in op de nieuwsbrief Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube
Volg het nieuws van onze campagnes!

Abonneer je op onze emails, zoals 20 miljoen anderen wereldwijd.

Ik doe mee