België steunt als sponsorstaat voor een Belgisch bedrijf de ontwikkeling van diepzeemijnbouw in de Stille Oceaan. Een van de belangrijkste argumenten van de industrie is dat diepzeemijnbouw nodig is om de nodige materialen te leveren voor elektronische producten zoals batterijen voor elektrische voertuigen. Maar de exploitatie van de diepzee is niet noodzakelijk en het verzet groeit tegen deze industrie, die onomkeerbare schade zal toebrengen aan de nog slecht gekende ecosystemen van de diepzee.

Wat heeft diepzeemijnbouw te maken met duurzame mobiliteit?

Nikkel, kobalt, mangaan en zink zijn enkele gewilde materialen die gebruikt worden voor elektronische toestellen zoals smartphones, laptops en allerhande batterijen, waaronder batterijen voor elektrische voertuigen. Moeten we dan de diepzee ontginnen om de omschakeling te maken naar elektrische voertuigen? 

Dat is helemaal niet nodig, als er verder wordt geïnvesteerd in een circulaire deeleconomie die steunt op innovatief duurzaam ecologisch design en op de principes van zo veel mogelijk beperken, hergebruiken, opknappen, herstellen en recycleren.

Dat staat ook in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN die België mee onderschreven heeft. Daarin staat letterlijk dat de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen moeten behouden worden en dat we er duurzaam gebruik van moeten maken. Er staat ook dat landen ervoor moeten zorgen dat consumptie- en productiepatronen duurzaam zijn. 

Help ons om de diepzee te beschermen

Mobiliteit: een nuchtere en doordachte elektrificatie

Wat heeft diepzeemijnbouw te maken met duurzame mobiliteit?

Een van de domeinen waarin we moeten streven naar een rechtvaardige hernieuwbare transitie in combinatie met een overgang naar duurzaam materiaalgebruik, is onze mobiliteit. 

De wetenschap laat er geen twijfel over bestaan: het gebruik van fossiele brandstoffen in onze wagens is zelfs op korte termijn niet houdbaar. Als we de klimaatcrisis willen beperken, is de omschakeling naar elektrische voertuigen op basis van hernieuwbare energiebronnen noodzakelijk. Maar we moeten ook voorzichtig zijn, want veel sectoren hebben groene stroom nodig en er is ook veel vraag naar de materialen die nodig zijn om batterijen te maken. Daarom is er nog meer innovatie nodig in de batterijsector, zowel qua materiaalgebruik als qua design, om te zorgen dat we veel meer materialen kunnen recupereren uit oude batterijen en dat er niet voor mineralen gekozen wordt waarvan de ontginning problematisch is. 

Daarom moeten we ook het aantal verplaatsingen beperken. Dat kunnen we onder meer doen door de ruimtelijke planning te herdenken, vaker thuis te werken, het laadvermogen en de bezetting van voertuigen te maximaliseren. Als we ons verplaatsen, zijn duurzame verplaatsingen een must: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer en het vrachtvervoer moeten ook geëlektrificeerd worden. Privéwagens moeten bovendien redelijke afmetingen hebben, met minder krachtige motoren en hun gebruik moet ook gedeeld worden zodat we ze optimaal gebruiken. 

Het behoud van de biodiversiteit en het respecteren van de grenzen van de planeet zijn belangrijke redenen om vanaf vandaag de voorwaarden te creëren voor een doordachte elektrificatie van ons transport. De nadruk moet liggen op de circulaire economie, recyclage, integratie van autobatterijen in een hernieuwbaar elektriciteitssysteem en het herdenken van onze mobiliteit. Dan hebben we diepzeemijnbouw niet nodig. 

Help ons om de diepzee te beschermen Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest
Ik doe mee