Volg het nieuws van onze campagnes!

Ik doe mee

Sommige mensen gaan tot het uiterste voor ons milieu. In 2016 begon Adel met zijn actie ‘Leo Not Happy’. Zijn doel: het afvalprobleem in Brussel aankaarten. Sindsdien hebben veel mensen zich bij dit initiatief aangesloten. Benieuwd hoe hij dat voor elkaar krijgt? En misschien wil je ook meedoen?


Het rondslingerend afval op straat is altijd al een doorn in het oog geweest voor Adel. En hij ziet duidelijk een verband tussen ons gedrag op het vasteland, waar 80% van het afval geproduceerd wordt en de oceanen, waar een groot gedeelte van het afval eindigt. Waarom wil hij het afval aanpakken? We vroegen het hem op de man af: “Het afvalprobleem krijgt amper aandacht, terwijl ik me er echt aan stoor. Wat me echt triest maakt, is dat een groot deel van de stad uit asfalt en beton bestaat, en dat dat asfalt nog eens bedekt is met afval.”

In 2016 begon Adel met Leo Not Happy op Facebook. Hij creëerde een figuurtje, genoemd naar Leonardo Di Caprio, en via dit personage drukt hij ons met de neus op het afvalprobleem in Brussel. Op vraag van de mensen die hem op social media volgen, trekt hij de straat op. Zo vond de eerste afvalinzameling in april 2016 plaats. Tegenwoordig worden er 6 tot 7 opruimacties per jaar georganiseerd. Deze activiteiten zorgen blijkbaar voor een gevoel van verbondenheid, want iedereen doet mee, jong en oud.

Koop in bulk

Adel doet nog veel meer om afval en vooral plastic te vermijden. Als hij kan, koopt hij in bulk. Plastic wegwerpmaterialen, zoals plastic rietjes of lepels, laat hij hoe dan ook links liggen. En wanneer hij een verpakt product krijgt aangeboden, dan vraagt hij zich altijd af wat er met de verpakking moet gebeuren. Zo voelt hij zich uiteindelijk nog meer gesterkt om zijn plasticverbruik te verminderen!

Kleine beetjes die tellen

Adel is ervan overtuigd dat deze kleine verzetsdaden het verschil maken: “We leven in een modern land waar we ons consumptiegedrag in eigen handen hebben en onze manier van leven zelf kunnen bepalen. Dat is een luxe. We kunnen consumeren met of zonder afval. Door plastic te vermijden, dragen we alvast niet bij tot dat soort vervuiling.” Hoe belangrijk deze kleine gebaren ook zijn, Adel beseft dat het niet voldoende is. Veel mensen blijven bijvoorbeeld verpakte goederen kopen.

Ook de overheid moet haar rol ter harte nemen en ervoor zorgen dat we in een gezonde omgeving leven. “Regeringen kunnen het goede voorbeeld geven en de ecologische transitie opleggen. Anders blijven we sukkelen, met aan de ene kant de burgers, aan de andere kant de plasticindustrie. Dit vraagt een radicale transitie,” aldus Adel.

Wil je ook de handen uit de mouwen steken? Sluit je aan bij een lokale groep!