Wil je meer doen?
Ik doe mee ×

Het is bijna te gek voor woorden dat er op de bodem van de Atlantische Oceaan dichtbij Lost City waardevolle metalen en mineralen ontgonnen zouden worden. 

En toch zijn er al vergunningen uitgedeeld om het gebied te verkennen. Greenpeace is momenteel op expeditie om bedreigingen voor de diepzee aan het licht te brengen. Wil je weten waarom diepzeemijnbouw rampzalig zou zijn voor het milieu? Lees snel verder en kom in actie!

De mijnbouw brengt de dieren van Lost City in gevaar

Tussen de onderwaterbergen in de diepste diepten van de Atlantische Oceaan ligt een echte oase voor de dieren die er leven, vol oude koraalriffen en haaien.

Wetenschappers hebben ons al gewaarschuwd dat de oceanen en het onderwaterleven onvermijdelijk en onherstelbaar beschadigd zullen raken als de zeebodem wordt verwoest met reusachtige machines. Bovendien zal het lawaai van die machines de rust van zeezoogdieren als walvissen enorm verstoren. Daarbij komt ook nog dat de machines licht zullen doorlaten in gebieden waar het altijd pikdonker is, iets wat rampzalig kan zijn voor de dieren.

Wezens die nergens anders bestaan, zullen misschien verdwijnen

De dieren in de diepzee zijn volledig aangepast aan de extreme omstandigheden in hun omgeving en lijken een beetje op buitenaardse wezens. Het wemelt er van onvoorstelbare en uitzonderlijk vreemde wezens – van de “zombiewormen” die in 2002 werden ontdekt tot doorzichtige anemonen die wormen kunnen verslinden tot zes keer hun eigen gewicht. Op een van de locaties die de mijnbouw op het oog heeft, bestaat 85% van de fauna in de buurt van de witte kalksteentorens uit diersoorten die nergens anders te vinden zijn.

De klimaatopwarming dreigt nog erger te worden

In de diepzee vinden we een ongelooflijk belangrijke voorraad “blauwe koolstof”, de koolstof die op natuurlijke wijze wordt opgenomen door zeeorganismen en die na hun dood duizenden jaren opgeslagen blijft in de sedimentlaag op de zeebodem – en op die manier veranderingen in het klimaat helpt vertragen.

Door in te grijpen bij het natuurlijke proces van de koolstofopslag zou de diepzeemijnbouw de klimaatopwarming kunnen versnellen. We zijn nu al zeker dat het om een klimaatcrisis gaat. Waarom zouden we die nog verergeren?

Nog niet ontdekte wonderen met verwoesting bedreigd

We hebben vandaag nog maar 0,0001% van de bodem van de diepzee verkend om te kijken welk verborgen leven zich daar schuilhoudt. Er valt nog zoveel te leren over de plaatselijke ecosystemen en de dieren die erin voorkomen. Door het grootste ecosysteem ter wereld open te stellen voor de industrie, is er een kans dat nog niet ontdekte soorten en ecosystemen voorgoed verdwijnen.

We mogen niet toelaten dat deze gevaarlijke industrie onze diepzeebodem in handen krijgt. Wil je deze campagne ook steunen? Bijna een miljoen mensen hebben onze petitie voor het oprichten van mariene reservaten al ondertekend. Doe ook mee!

Ik doe mee aan de bescherming van de oceanen