Goed nieuws van het nucleair front: het Grondwettelijk Hof heeft vorige week de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 vernietigd. Voor Greenpeace moeten deze illegaal draaiende reactoren onmiddellijk worden gesloten.

Rechter bevestigt: langer openhouden van  Doel 1 en 2 is onwettig
Heb jij het ook gehad met kernenergie? Kies voor een groene stroomleverancier!

Toen Doel 1 en 2 in 2015 met 10 jaar zouden worden verlengd, weigerde minister voor Energie Marie-Christine Marghem koppig de milieueffecten van deze beslissing te laten bestuderen en de burger hierover inspraak te geven. Nochtans was ze hier door de Europese regelgeving toe verplicht. Greenpeace diende klacht in bij de Raad van State (ook voor Tihange 1) en de burgerlijke rechter, terwijl Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW) naar het Grondwettelijk Hof trokken. Het is in deze laatste zaak dat het Hof uitspraak heeft gedaan, na advies van het Europees Hof voor Justitie.

Illegale verlenging van Doel 1 en 2

De beslissing van het Grondwettelijk Hof betekent niet minder dan dat Doel 1 en 2 in 2015 illegaal verlengd werden. Want waar Marghem al die tijd beweerde dat ze absoluut deze oude reactoren langer open moest houden om het licht te laten branden, werd al snel duidelijk dat de bij wet voorziene sluiting geen risico inhield voor de bevoorradingszekerheid. Ook vandaag is er voldoende capaciteit om deze reactoren én Tihange 1 onmiddellijk te sluiten.

Impact tot over de grenzen

Deze uitspraak betekent niet alleen dat Doel 1 en 2 momenteel illegaal draaien. Het is nu immers afwachten of de Raad van State de uitspraak volgt en daarmee ook het lot van Tihange 1 bezegelt. Bovendien is dit een extra streep door de rekening van al wie dacht Doel 4 en Tihange 3 snel even 10 jaar respijt te geven. Want niet alleen eist eigenaar Engie Electrabel dat de belastingbetaler opdraait voor de torenhoge oplapkosten, maar dit keer zal de overheid niet onder een publieke consultatie in België én over onze grenzen uit kunnen komen – en daar hebben ze het niet zo begrepen op onze ‘jongste’ reactoren.

Maar ook in Frankrijk, waar steeds meer reactoren de pensioenleeftijd van 40 jaar bereiken, zal dit arrest over de tongen gaan. De Europese regels gelden immers voor alle lidstaten.

Heb jij het ook gehad met kernenergie? Kies voor een groene stroomleverancier! Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube