Предаване в МОСВ на петиция за справяне с пластмасовото замърсяване от актрисата Лили Гелева (с колелото) и екип на „Грийнпийс“ – България и „За Земята“, октомври 2020
Предаване в МОСВ на петиция за справяне с пластмасовото замърсяване от актрисата Лили Гелева (с колелото) и екип на „Грийнпийс“ – България и „За Земята“, октомври 2020 © Деннис Тодоров/ „Грийнпийс“ – България

Спешни и амбициозни цели за справяне със замърсяването с еднократна пластмаса поискаха с подписите си 19 377 българи. Петицията беше внесена в Министерство на околна среда и водите тази сутрин, 28 октомври, лично от актрисата Лили Гелева и активисти на „За Земята“ и „Грийнпийс“ – България. Малката група беше посрещната от служител на Едно гише. Петицията е приета и заведена в деловодството с входящ номер. Всички присъстващи носеха маски и спазваха всички правила за безопасност. 

Инициативата е на „За Земята“ и „Грийнпийс“ – България, а Лили Гелева активно подкрепи кампанията. Изпълнителката на песента „Писмо в (пластмасова) бутилка“ от години има активна гражданска позиция срещу прекомерната употреба на пластмаса и защитава правото ни да живеем в чиста околна среда. 

От юли 2021 г. влиза в сила общоевропейската забрана на осем вида еднократни пластмасови изделия: клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки за напитки, пръчки за балони, стиропорени съдове за храна и напитки и  изделия от оксо-разградима пластмаса. Тези мерки обаче са минимални и някои от най-често срещаните и лесно заменими продукти ще продължат да са с нас като найлоновите торбички, кутиите за храна, чаши за кафе, включително и т.нар. „картонени“ чаши с вътрешен пластмасов слой, мокри кърпички и др.

Предаване в МОСВ на петиция за справяне с пластмасовото замърсяване от актрисата Лили Гелева (с кутията) и екип на „Грийнпийс“ – България и „За Земята“, октомври 2020
Предаване в МОСВ на петиция за справяне с пластмасовото замърсяване от актрисата Лили Гелева (с кутията) и екип на „Грийнпийс“ – България и „За Земята“, октомври 2020 © Деннис Тодоров/ „Грийнпийс“ – България

Подкрепилите подписката са на мнение, че институциите могат да въведат много по-амбициозни цели, за да намали замърсяването още в началото. Още повече, много от продуктите не се рециклират или рециклирането излиза твърде скъпо и нерентабилно, което означава, че най-вероятно ще бъдат изгорени в циментови заводи или топлоелектроцентрали – порочна практика, с която двете природозащитни организации се борят от години

Българите казват, че подобна стъпка е необходима и искат да участват в решаването на проблема, доказа представително изследване на „За Земята“, проведено в началото на 2020 година. Над 90% от запитаните са готови да се откажат от използването на някои от най-замърсяващите пластмасови изделия с кратък полезен живот.

Актрисата Лили Гелева (вляво) и Данита Заричинова от „За Земята“ (вдясно) на входа на МОСВ, октомври 2020 © Деннис Тодоров/ „Грийнпийс“ – България
Актрисата Лили Гелева (вляво) и Данита Заричинова от „За Земята“ (вдясно) на входа на МОСВ, октомври 2020 © Деннис Тодоров/ „Грийнпийс“ – България

Изследванията показват, че в земеделската земя, във водата, дори в телата ни има микроскопични парченца пластмаса, които попадат там с храната и бутилираната вода. Макар и често невидими с просто око, те влияят негативно на здравето, а за животните, които често ги бъркат с храна, могат да са смъртоносни. Всяка година стотици хиляди морски птици и бозайници по света умират от задушаване, задавяне или друго съприкосновение с тези отпадъци. 

Пластмасата е и най-големият замърсител по черноморските плажове: 84% от откритите отпадъци са пластмасови. След цигарените угарки най-много са капачките от бутилки, чашките, парчета стиропор, опаковките от бързи закуски, бутилките за напитки, както и пластмасовите торбички. Замърсяването на Черно море продължава да расте със скорост 3 тона пластмаса на ден. 

Данита Заричинова от „За Земята“ (вляво) и актрисата Лили Гелева (вдясно) на входа на МОСВ, октомври 2020 © Деннис Тодоров/ „Грийнпийс“ – България
Данита Заричинова от „За Земята“ (вляво) и актрисата Лили Гелева (вдясно) на входа на МОСВ, октомври 2020 © Деннис Тодоров/ „Грийнпийс“ – България
Евгения Ташева от „За Земята“ (вляво) и актрисата Лили Гелева (с кутията) предават петицията на служител на МОСВ, октомври 2020 © Деннис Тодоров/ „Грийнпийс“ – България
Евгения Ташева от „За Земята“ (вляво) и актрисата Лили Гелева (с кутията) предават петицията на служител на МОСВ, октомври 2020 © Деннис Тодоров/ „Грийнпийс“ – България