През 2020 г., благодарение на своите членове и съюзници, движението Break Free from Plastic (Освободи се от пластмасата) ангажира 14 734 доброволци от 55 държави да направят 575 одита на най-замърсяващите марки. Тази година доброволците събраха 346 494 броя пластмасови отпадъци, на 63% от които се вижда потребителската марка. Въпреки предизвикателствата при организирането по време на световна пандемия, тази година нашите доброволци проведоха безопасно повече събития за одит на марките в повече държави, отколкото през предните две години. Като специален акцент тази година в условията на пандемия си сътрудничим с над 300 неформални събирачи на отпадъци, за да подчертаем тяхната съществена роля. 

Участниците в тазгодишния глобален одит на марките са документирали над 5000 марки. Анализът на данните класира следните компании в Топ 10 на световните замърсители за 2020 г.: The Coca-Cola Company; PepsiCo; Nestlé; Unilever; Mondelez International; Mars, Inc.; Procter & Gamble; Philip Morris International; Colgate-Palmolive; и Perfetti Van Melle.

Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé – най-големите замърсители с пластмаса за трета поредна година

Титлата „най-замърсяваща компания в света“ се отнася за компаниите-майки, чиито марки са открити и документирани върху най-голямо количество пластмасови отпадъци, замърсяващи най-много места по света. Тазгодишните носители на наградата остават неизменно същите, както и в предишните ни доклади от одита на марките, което показва, че едни и същи корпорации продължават да замърсяват най-много места с най-много еднократна пластмаса. Всяка година Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo държат челната тройка на най-големите замърсители в света още от първия глобален одит на марките през 2018 г. Вижте данните за 2019 г. тук.

10-те големи източника за 2019 г. © Plastic Atlas 2019/ HEAL

За трета поредна година Coca-Cola се класира като номер 1 замърсител в света. Общо 13 834 броя пластмасови отпадъци с марките на Coca-Cola са документирани в 51 държави, което представлява повече пластмаса от общото количество от следващите две компании сред водещите глобални замърсители. Тези резултати показват значително увеличение, тъй като през 2020 г. са регистрирани 2 102 броя повече пластмасови отпадъци с марките на Coca-Cola в 14 нови държави в сравнение с миналогодишния глобален одит на марката.

Седем от най-големите замърсители – Coca-Cola; PepsiCo; Nestlé; Unilever; Mondelez International; Mars, Inc. и Colgate-Palmolive – се присъединиха към глобалния ангажимент Нова икономика на пластмасата, но това не е достатъчно. Според неотдавнашен доклад на фондация Елън Макартър (Ellen MacArthur) компаниите, подписали този глобален ангажимент са намалили употребата на необработена пластмаса с едва 0,1% за 2018-2019 г.

Движението Break Free From Plastic призовава компаниите спешно да намалят количеството пластмаса за еднократна употреба, която използват. Най-големите замърсители трябва да разкрият колко пластмаса за еднократна употреба използват, след което да поставят ясни, измерими цели за намаляване на количеството пластмасови изделия за еднократна употреба, които произвеждат. Най-сетне, те трябва да преосмислят своите системи за доставка на продукти, за да преминат отвъд пластмасата за еднократна употреба.

Виж още:


#breakfreefromplastic е глобално движение, предвиждащо бъдеще без замърсяване с пластмаса. От началото му през септември 2016 г., над 1900 неправителствени организации и личности от цял свят се присъединиха към движението, за да изискват значително намаляване на пластмасите за еднократна употреба и да настояват за трайни решения на кризата със замърсяването с пластмаса. Тези организации споделят общи ценности за опазване на околната среда и социална справедливост, които ръководят работа им на местно ниво и представляват глобална, единна визия. www.breakfreefromplastic.org