Af fjord er du kommet.
Til fjord skal du blive.
Af fjorden skal du igen opstå.

1 fisk

blev fanget af undervandskamera i fjorden i 2020 – efter 70 timers dokumentation.

70 %

af udledningen af kvælstof til havmiljøet kommer fra landbruget

7.500 km2

af Danmarks indre farvande var i 2023 ramt af iltsvind – et område større end Sjælland.

Dødsannonce

Vær med til at passe på naturen i havet

Du kan være med til få liv i Danmarks fjorde og komme naturen til undsætning. Du kan støtte og være med på flere måder: