Kiste med Vejle Fjord
År efter år er udledningen af kvælstof fra land løbet ud i den store fjord, som nu er sendt til tælling. Vi siger farvel med sorg, men også håb om at pust liv i fjorgen igen.

Af fjord er du kommet, til fjord skal du blive, af fjorden skal du igen opstå.

Ordene, der symboliserer bevægelsen mellem liv – død – liv, er blevet aktuel på en ny måde. Det er ikke et menneske, men en fjord, vi har mistet. Det er Vejle Fjord, som er død.

Det fylder os med sorg at se Vejle Fjord så iltfattig og uden liv. En fjord med så stor betydning for så mange mennesker. En undervandsverden, der engang var så rig og fuld på fiskearter, dyr, planter, ålegræs og krible-krabledyr på bunden. For denne dødstilstand er ikke naturlig. Fjorde skal ikke dø. Fjorde skal være de evige vandkilder af liv, der varer ved og fortsætter i bevægelse, når vi mennesker dør.

Men nu skal vi sige farvel.

Sorg og håb

Fjordens liv er langsomt blevet kvalt af den kvælstofforurening fra landbrugets gødning og gylle, der i mange år er løbet ud i fjorden. Fjorden er sendt til tælling af iltsvind, fiskedød og død havbund.

Desværre ser vi den samme udvikling i mange af vores fjorde og hav langs Danmarks kyster, der mange steder er omdannet til ørkener under vand.

Det har fået Greenpeace, Danmarks Sportsfiskerforbund til at gå sammen med en lokal præst, dykkere og andre lokale kræfter om at arrangere en begravelse af Vejle Fjord. Det sker både for at sørge over naturtabet, men også med et håb om at puste nyt liv i fjorden. Af fjorden skal du igen opstå…

“Det burde vrimle med tangskove, rødspætter og havbørsteorme overalt i Vejle Fjord. Men livet er forsvundet, kvalt af en massiv kvælstofforurening fra landbruget. Derfor begraver vi Vejle Fjord, men vi gør det med håbet om, at livet igen kan vende tilbage. For der er håb, hvis vi bruger begravelsen til at stoppe op og erkende, at vi har et fælles ansvar for at handle. Der er håb, hvis vi i fællesskab gør op med årtiers politisk svigt,” siger Christian Fromberg, kampagneleder for landbrug, natur og skov hos Greenepace.

Begravelsen finder sted ved Skyttehuset ud til fjorden lørdag den 6. april kl. 11, og der vil være taler af bl.a. forfatter Carsten Jensen, Martin Lidegaard, politisk leder af Radikale Venster og Søren Peschardt, udvalgsformand (S) i Vejle byråd. Læs mere HER.

Efter begravelsen vil Sarah Dedieu, præst i Sct. Johannes Kirke i Vejle, holde en håbsandagt om fjorden og naturen som vores alles fælles gave og opgave.

Da vi bragt denne dødsannonce i flere aviser. Vi håber at se alle berørte til begravelsen for at sige farvel til Vores moder, livskilde og ven, der er gået bort efter længere tids kvælning.

Dødsannonce
Farvel til “vores moder, livskilde og fælles ven”. Dødsannonce indrykket i Politiken.
Kaare Ebert og Christian Fromberg ved Vejle Fjord
Kaare Ebert fra Danmarks, biolog og sportsfisker hos Danmarks Sportsfiskerforbund, og Christian Fromberg, kampagnleder hos Greenpeace ved Vejle Fjord. Organisationerne er gået sammen med “pårørende” for at få liv i fjorden igen. © Frederik Gade/Greenpeace

Vær med til at sige farvel – og puste nyt liv i naturen i havet

Op til begravelsen sætter vi fokus på Vejle Fjords tilstand, og vi håber, du vil være med til at komme naturen til undsætning.

Der er flere måder, du kan være med til at mindes Vejle Fjord og skabe en bevægelse, der puster liv i vores døende havnatur. Læs meget mere HER.

  • Skriv under og del underskriftindsamlingen, der skaber politisk pres for et grønt landbrug, der beskytter havmiljøet.
  • Giv en donation til kisten op til begravelsen af Vejle Fjord.
  • Send din afskedhilsen til Vejle Fjord: Har du et minde eller en tilknytning til Vejle Fjord? Eller har vandet stor betydning for dig? Send et billede og/eller tekst med dit minde eller afskedsbesked. Vi bringer hilsner i hele landet i en mindebog og på sociale medier.
  • Og selvfølgelig – ønsker du at komme med til begravelsen? Så læs mere og tilmeld dig HER.

70 timers optagelse under vand viste én fisk

Egentlig burde der være liv overalt i Vejle Fjord: Ålegræs og tangskove. Rødspætter og skrubber. Muslinger, snegle, havbørsteorme og krebsdyr.

Det er desværre bare ikke sådan, virkeligheden ser ud i dag.

Vejle er ellers en af landets kommuner, der gør en særlig indsats for at få liv i fjorden igen efter 30 års udledninger af næringsstoffer og kvælstof fra landbruget. Det sker især med projektet Sund Vejle Fjord, der blandt andet arbejder på at plante ålegræs og skabe muslingebanker for at rense fjorden og få bedre økologisk balance.

Men det er stejlt oppe ad bakke, erkender projektleder Klaus Balleby. I 2020 trak han sammen med et hold forskere et undervandskamera for at dokumentere livet – eller det manglende liv – i den 110 kvadratkilometer store fjord. Én fisk blev der registreret på 70 timer, vist en skrubbe eller ising, der hurtigt svømmede forbi linsen.

“Bunden af Vejle Fjord burde syde med liv. Vi skulle have set mange flere fladfisk. Det virker, som om økosystemet og de kystnære bestande af fisk kollapser om ørerne på os i øjeblikket,” har Klaus Balleby sagt til Politiken.

For at nedbringe udledningen af kvælstof og næringsstoffer fra landbruget, er det især afgørende, at der tages politisk handling ved at udtage store landbrugsområder. Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer derfor til løsninger, som vil sætte skub på landbrugets omstilling.

Halvdelen af Danmark består i dag af marker med foderafgrøder, og det vil være nødvendigt at tage store landbrugsarealer ud af drift for at få kvælstofforureningen ned. Der opfordres til at udtage 500.000 hektar landbrugsjord frem mod 2027 – svarende til omkring en femtedel af Danmarks landbrugsareal, hvilket også er et af målene i visionsrapporten Foder til Føde 2.

Landbrugets kvælstof er dødens årsag

Vi ser de samme billeder under vandoverfladen i mange af landets fjorde. Mens havnaturen er i nødtilstand, har regering efter regering set til, at udledningerne af kvælstof fra gødningen er fortsat i et årti på samme måde uden, at der er grebet politisk ind for at regulere.

Greenpeace har dokumenteret den kritiske tilstand med bundprøver og optagelser af Det Sydfynske Øhav og Isefjorden i de værste perioder med iltsvind, der bogstaveligt får fisk og vanddyr til at flygte mod overfladen og land for at få luft

Se meget mere om dette i vores dokumentarfilm Ørken under vandet

Greenpeace-dokumentaren Ørken under vandet tager seeren under overfladen og viser, hvordan havmiljøet langs Danmarks kyster og i fjordene er under pres af blandt iltsvind.

Men hvordan kom vi hertil? Svaret kommer som sagt inde fra land. På landsplan kommer 70 procent af udledningen af kvælstof til havmiljøet fra landbruget – det vil sige fra al den gødning og gylle, der hældes ud over markerne, og som siver ud via vandløb.

Fjordens krise er en kvælstofkrise.

Men vi KAN komme ud af denne dødsspiral, som vores natur er fanget i. Vi KAN lægge pres på politikerne for at skabe et landbrug, der passer både naturen og klimaet. Vi håber derfor, at du vil være med til at begrave fjorden – og give den liv igen.

Læs mere om, hvordan landbruget har taget livet af fjorden – OG hvordan vi kan genoplive havet i naturen