Det er en no-brainer, men Dan Jørgensen tøver. Danmark kan ikke både være et grønt foregangsland og fortsætte jagten efter ny olie i Nordsøen. Regeringen må vise klimaansvar og lukke for 8. udbudsrunde.

I dag er der gået næsten 50 år, siden Danmark i juli 1972 startede produktionen af olie i Nordsøen. Nu står vi ved en vigtig milepæl.

I 2020 forpligtede Danmark sig med klimaloven til at sænke udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Danmark satte sig også for at være et grønt foregangsland, der anerkender sit moralske og historiske ansvar i kampen mod klimaforandringer.

Et af de nemmeste skridt Danmark kan tage, for at nå sine mål om at være netop det, er at stoppe jagten på ny olie i Nordsøen. Der er nu gået knap 300 dage, siden klimaminister Dan Jørgensen for første gang udskød sin beslutning om, hvorvidt der skal gives tilladelser til ny olieefterforskning under den såkaldte 8. udbudsrunde. Tilladelser, der ville gælde helt til 2056.

Det er alt for lang tid.

Greenpeace har fra start kaldt valget om afslutningen på olieeventyret en no-brainer. Dan Jørgensen har nu indkaldt til politiske forhandlinger.

Her er 4 gode grunde til, at Danmark skal stoppe for ny oliejagt i Nordsøen.

1: Olien skal blive i undergrunden

Ifølge FN’s klimapanel svarer de fossile brændsler, som vi allerede har fundet, til en udledning på 3.670-7.100 mia ton CO2, hvis vi brænder dem alle af. Det kan klimaet ikke tåle.

Det betyder, at langt størstedelen af verdens olie, gas og kul skal forblive i undergrunden, hvis vi skal leve op til målsætningerne i Paris-aftalen og undgå de værste klimaforandringer. Det er derfor vigtigt, at Danmark ikke giver olieselskaberne tilladelse til at gå ud og lede efter ny og endnu mere olie, men derimod sætter gang i en forsvarlig afvikling.

Samtidig har FN’s miljøprogram vurderet, at de eksisterende planer for olieproduktion frem til 2030 er cirka 60% højere, end hvad vi har forpligtet os på under Paris-aftalen. Det betyder, at lande over hele verden stadigvæk planlægger at bruge langt flere fossile brændsler, end vi har råd til.

Danmark har teknologien og økonomien til ikke kun at bruge mindre olie, men også til at skrue ned for selve olieproduktionen, og lede vejen som grønt foregangsland. Det skal vi leve op til

2: Dansk oliestop har en positiv klimaeffekt

Der findes en myte om, at hvis Danmark skruer ned for olieproduktionen, så er der bare et andet land, der skruer tilsvarende op. Denne myte er falsk. I marts 2020 slog Klimarådet nemlig fast, at det har en entydig positiv klimaeffekt at stoppe for nye tilladelser til olie- og gasproduktion i Nordsøen. Vi har chancen for at spare kloden for mellem 0,3 og 2,3 millioner ton. Det betyder, at det faktisk kan svare sig at stoppe for ny oliejagt i Nordsøen. 

Det er vigtigt, at Danmark hopper i førertrøjen og viser vejen som grønt foregangsland. Afslutningen på olieeventyret er en no-brainer. 

3: Dansk olie er ikke grøn

Det gør en forskel, hvis Danmark begynder en udfasning af olieproduktionen. Det er nemlig ikke rigtigt, at den danske olieindustri hører til dem, der forurener mindst. En undersøgelse viser, at dansk olieproduktion i 2019 udledte mere CO2 end gennemsnittet på globalt plan. Danmarks produktion sviner for eksempel tre gange mere end den norske produktion. Det globale gennemsnit for CO2 udledning per tønde olie ligger på 19 kg. Den danske produktion i Nordsøen udleder 27 kg CO2 per tønde. Det er 7 kg mere end i 2015.

Greenpeace-aktivister skyder budskabet “LUKKETID” op på boreriggen Maersk Resolute i Esbjerg Havn. Den fredelige happening fandt sted i forbindelse med lanceringen af et nyt borgerforslag, der kræver at regeringen og Folketinget aflyser den 8. udbudsrunde i Nordsøen.

4: Danmark har et moralsk og historisk ansvar 

Danmark har produceret olie i Nordsøen siden 1972. Danmark er et rigt land, der historisk har haft økonomisk fordel af den fossile udvinding. Derfor har Danmark både et moralsk og et historisk ansvar – og vi skal gå forrest.

Det har ikke kun en positiv klimaeffekt at lukke ned for jagten efter ny olie i Nordsøen, men også en positiv signalværdi. Hvis Danmark skal kunne prale af sin rolle som grønt foregangsland, så skal vi først og fremmest gøre os fortjent til positionen.   

SKRIV UNDER for at stoppe oliejagten i Nordsøen.