I Greenpeace markerer vi dag et stort øjeblik. I dag er det nemlig 50 år siden, at vores bevægelse blev født.

Vil vil bruge anledningen til at takke alle de mennesker, som er grunden til, at vi nu i et halvt århundrede har været i frontlinjen for at beskytte vores klima, miljø og natur, og gjort det muligt at skabe vigtige, grønne fremskridt for vores fantastiske planet.

Herunder vil vi tage dig med på en grøn tur down-memory lane og se tilbage på et udpluk af nogle af de fantastiske forandringer, som vores miljøbevægelse har opnået sammen gennem de sidste 50 år.

1971: Den allerførste rejse for liv og fred

Billedet er fra 1971, da en lille besætning sætter anker for at tage ud for at protestere mod USA’s atomprøvesprængninger. I midten ses kaptajn John Cormack, som ejede båden Phyllis Cormack som til rejsens formål blev dåbt Greenpeace. Billedet er taget af Robert Keizere.

Det startede for 50 år siden den 15. september i 1971, da en lille besætning af miljøforkæmpere gik ombord på en gammel fiskerbåd med kurs mod den lille ø Amchitka ud for Alaskas kyst i et forsøg på at sætte sig i vejen for en atomprøvesprængning, som – de vidste – ikke havde nogen gang i en grøn og fredelig verden. 

Det lykkedes ikke besætningen at stoppe prøvesprængningerne men til gengæld skabte den første Greenpeace-aktion nogensinde så meget opmærksomhed og pres på den amerikanske regering, at sprængningerne blev indstillet senere samme år, og den dag i dag forbliver Amchitka-øen et naturreservat. Samtidig førte protesten til en bølge af støtte fra mennesker verden rundt, som markerede starten på en miljøbevægelse og historien om Greenpeace.

1982: Stop for kommerciel hvalfangst efter 10 års kampagne.

Greenpeace-aktivister dokumenter og sætter sig i vejen for overfragten af døde kaskelothvaler fra et harpunskib til fabriksskibet Dalniy Vostok i det Nordlige Stillehav, mellem Mexico og Hawaii

Kampen mod hvalfangst begyndte i 1970’erne. Billederne af Greenpeace-aktivister, der konfronterede hvalfangst flåder på åbent hav og satte sig i vejen for harpunerne, gjorde offentligheden opmærksom på de forfærdelige overgreb. Fotografier af døde hvaler cirkulerede verden rundt, og stemningen begyndte at vende sig mod hvalfangerne.

Efter en 10-årig kampagne, der omfattede utallige konfrontationer til søs mellem Greenpeace-aktivister og hvalfangere, vedtog International Whaling Commission (IWC) i 1982 at sætte en stopper for kommerciel hvalfangst og beslutningen trådte i kraft fra 1986.

1985: Den franske regerings bombning af Rainbow Warrior

Her ligger den originale Rainbow Warrior i Marsden Wharf i Aucklands havn efter hun blev bombet af franske hemmelige agenter. Billedet er taget af John Miller

Den 10. juli 1985 blev Greenpeace-skibet Rainbow Warrior fortøjet i Auckland, New Zealand – klar til at konfrontere atomprøvesprængninger, da franske hemmelige agenter placerede to bomber på skroget. Den efterfølgende eksplosion sænkede skibet og dræbte den 35 årige portugisiske Greenpeace-fotograf Fernando Pereira. Verden reagerede med chok og vrede på, at en regering havde valgt at reagere på en fredelig protest med dødelig kraft.

Greenpeace erstattede den originale Rainbow Warrior med et nyt fartøj, og i 22 år kæmpede Rainbow Warrior #2 for en grøn og fredelig fremtid. I 2011 blev den tredje Rainbow Warrior lanceret for at fortsætte i originalens ånd. 

1995: Stor sejr i kampen mod at bruge havet som losseplads

Greenpeace har her besat Shells olieboreplatform BRENT SPAR for at forhindre dumpningen af den udtjente boreplatform i Nordsøen. Budskabet på bannerne kom vidt omkring: “Beskyt Nordsøen, Stop Shell”.

En af Greenpeaces mest kendte aktioner, besættelsen af Brent Spar olieboreplatform, fandt sted i juni 1995. Aktivister besatte platformen i mere end tre uger som en del af en koordineret verdensomspændende kampagne, der satte pres på Shells planlagte dumpning af den udtjente boreplatform i Nordsøen. En dumpning, der omfattede 11.000 tons olie direkte ud i havet. 

Både herhjemme og over hele Europa støttede folk op om vores protester imod at bruge havet som losseplads, og efter et halvt år gav Shell sig. Det var en stor sejr for verdens have og Greenpeace, da Brent Spar blev bugseret til Norge, hvor materialerne senere blev genanvendt på land – en løsning, som Greenpeace fra starten havde anbefalet, og som efter uafhængig analyse viste sig at være den økonomisk og miljømæssigt bedste løsning. 

Kampagnen var vellykket, og Shell opgav sine planer. Tre år senere blev der vedtaget et internationalt forbud mod dumpning af olieinstallationer til havs. 

1997: Greenpeace vinder FN-pris for opfindelsen af Greenfreeze

Det første CFC-frie køleskab “Greenfreeze” præsenteres her på miljømessen i Frankfurt, Tyskland.

I starten af 90’erne gik Greenpeace Danmark aktivt ind i arbejdet for at redde ozonlaget.
Vi pressede på for at få industrien til at fjerne de stoffer, som var ozonlagsnedbrydende og også stærke drivhusgasser (særligt freon) fra køleskabe. Industrien påstod hårdnakket, at det ikke var muligt at fremstille køleskabe uden disse stoffer. 

Men Greenpeace viste, at det var muligt, og gik foran industrien ved sammen med en mindre tysk producent at udvikle et køleskab baseret på naturlige kulbrinter – ”Greenfreeze”.Greenpeace modtog UNEP Ozone Award for udviklingen af Greenfreeze.  I dag bruger op mod 80 procent af alle køleskabe og frysere i verden greenfreeze-teknologien.

Ozon-kampagnen står som et smukt eksempel på en af vores styrker: Vi nøjes ikke med at kritisere men udvikler også alternative løsninger, der viser vejen frem for industrien og politikerne.

2014:  Oliegiganten Shell mister en vigtig (lego)klods

Greenpeace har her skabt en protestscene med LEGO-figurer på en SHELL-olieplatform i minilandet i den populære forlystelsespark Legoland i Danmark.

Som et led i kampagnen SaveTheArctic tog Greenpeace til LEGOLAND for at sætte en stopper for LEGOs globale og omfattende reklamesamarbejde med oliegiganten Shell, som netop havde offentliggjort, at de ville fortsætte deres destruktive olieindtog i Arktis.

I LEGOLAND installerede aktivister en spektakulær miniature-protest af en simuleret oliekatastrofe bygget af legoklodser i LEGO’s miniland – samtidig med udgivelsen af rapporten ”Ikke flere legeaftaler med Shell”. Herefter gik videoen af lego-figurer i Arktis, der langsomt druknede i olien fra Shells boringer, verden rundt og er blevet set af mere end 8 millioner mennesker.

Efter måneders intens kampagnearbejde og pres fra én million mennesker i Danmark og resten af verden, der skrev protestmails til LEGO, offentliggjorde LEGO i oktober 2014, at de ville stoppe det mangeårige samarbejde med Shell. Et år senere opgav Shell sine arktiske olieboreplaner.

Kampagnen og resultatet var et vigtigt skridt på vejen til at stemple Shell og resten af den aggressive olieindustri med planer i Arktis som et dårligt selskab. Ligesom tobaksindustrien eller våbenindustrien før dem. Et år senere opgav Shell sine arktiske olieboreplaner.

2021: Banebrydende retsafgørelse i klimasag mod Shell

Greenpeace protesterer ved Shells årlige generalforsamling ved Shells hovedkvarter i Holland i maj 2020. Her holder en af Greenpeaces aktivister et banner med budskabet: “FOSSILER HØRER TIL PÅ ET MUSEUM foran en dinosaur lavet af olietønder.

I en historisk dom fastslog distriktsdomstolen i Haag i Holland, at Shell skal reducere sin CO2-udledninger med 45% inden 2030. Det er første gang, at et større fossilt selskab er blevet holdt ansvarlig for sit bidrag til klimaændringer og beordret til at reducere sine udledninger i hele sin forsyningskæde. 

Et kæmpe skridt for de aktivister, miljøorganisationer og borgere, der verden over prøver at gå rettens vej for at skubbe regeringer og forurenende virksomheder til at bidrage til de mål, der er fremsat i Parisaftalen og tage ansvar for at bidrage til indsatsen mod klimaforandringerne.

Nu og de næste 50 år

50 år har bragt vigtige sejre og fremskridt for miljøet, men desværre er udfordringerne stadig meget store, og Greenpeaces arbejde er i dag ikke mindre aktuelt og nødvendigt end for 50 år siden. Verden har stadig brug for Greenpeace til at sætte tingene på spidsen, presse på og placere miljø- og klimaudfordringerne øverst på politikernes og virksomhedernes dagsorden.

Fordi vi er økonomisk uafhængige af de stater og virksomheder, som vi vil påvirke, har vi brug for dig. Greenpeace modtager kun finansiel støtte fra mennesker som dig. Vi håber derfor, at du vil med ombord, så vi sammen kan fortsætte med at skabe de nødvendige forandringer, der skal til for at vi kan fortsætte med at

  • beskytte sårbare økosystemer og truede arter mod trusler som olieboringer, plastforurening og skovrydning,
  • sikre bæredygtige samfundsændringer gennem aktivisme og lobbyvirksomhed og lægge et vedholdende pres på virksomheder og regeringer, der er medskyldige i miljøforbrydelser,
  • og skabe en grønnere og lysere fremtid, så også kommende generationer vil kunne opleve den utrolige rigdom af arter og livsformer, der findes i naturen, og have adgang til rent drikkevand, sund mad og vedvarende energi.