Har du hørt om den europæiske Changemaker Camp? Et unikt kampagne og aktivist-seminar, hvor deltagerne i den første camp af sin slags -lærte om aktioner, kampagneplanlægning og strategi.

I foråret 2018 inviterede vi unge aktivister fra hele Europa til at deltage i udviklingen af ​​en mere åben tilgang til kampagner. Vi så med glæde, at hele 1600 mennesker reagerede positivt på vores invitation og endte med at samle et hold på 250 til den første europæiske Changemaker Camp nær Warszawa, Polen, for at lære om kampagner og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe hinanden på tværs af grænser. Folk fra næsten 30 lande dukkede op til en lang og spændende weekend, på trods af, at flere af dem havde rejsetider på over 24 timer.

Denne lejr var startskuddet til et projekt vi kalder “Empowered Citizens – Resilient Societies”, og som vi arbejder på i Greenpeace Norden sammen med både Greenpeace i østeuropa, Spanien og Grækenland.

Ivrige og entusiastiske unge fra hele Europa

Det er svært at beskrive den entusiasme og energi, vi oplevede på Changemaker Campen, hvor folk var ivrige for at få plads i de forskellige workshops og fik udviklet en hel masse spændende ideer.

Deltagerne, hovedsagelig mellem 18 og 30 år, kom fra forskellige organisationer, græsrodsgrupper og var optaget af alt fra menneskerettigheder, social retfærdighed, klimaretfærdighed og feminisme til dyrerettigheder. Mange deltagere kom med begrænset erfaring med aktivisme, men fælles for dem var at de var optaget af et problem eller været vidne til uretfærdighed, som var grunden til at de har valgt at engagere sig i – de de delte også ønsket om at kunne gøre mere for at skabe forandring.

“Vi har alle en vision om, hvordan verden skal se ud, men vi har ofte svært ved at sætte det ind i en plan eller finde ud af hvordan man omsætter det til handling. For mig, der bor i mellem Kosovo og Tyrkiet, har det meget at gøre med frygt, frygten for at tage stilling, føle sig alene, føle at man mangler handlemuligheder og tro på sig selv, så jeg følte at jeg havde brug for et stærkere fællesskab og en mere konkret måde, hvordan jeg kunne deltage i det.”

– Deltager fra Kosovo

På lejren var der workshops, hvor 30 erfarne instruktører, der både handlede om, hvordan man giver interviews til medier, hvordan man taler med og overbeviser politikere, hvordan man laver kreativ modstand, bruger kajak-tivisme og andre former for fredelig, aktivistisk modstand. Mulighederne er mange og vi nåede vidt omkring på de mange workshops.

Nu er vi igang

Fra slutningen af ​​oktober 2018 vil du også kunne finde en online værktøjskasse, hvor engagerede og aktive samfundsborgere kan finde ideer, indsigt og inspiration til, hvordan man kan gøre en forskel. Og fra november og frem vil der også løbende være flere og flere muligheder for at deltage i nye kurser – både offline og online.

Du kan følge de europæiske changemakers på Facebook – og måske også være med?