Mens klimakrisen tager til, og FN’s Klimapanel har fastslået, at der skal ske vidtrækkende omstillinger i alle sektorer for at leve op til Paris-aftalens 1,5-gradersmål, har Løkke-regeringen stort set fredet landbruget fra at reducere dets store udslip af drivhusgasser i 2030.

Analysen viser, at dansk landbrug skal omstilles drastisk ved at nedbringe udledningen direkte fra dyrene og på den måde også frigive foderarealer til udtagning af lavbundsjorde, C02-absorberende skov, planteafgrøder til menneskeføde og mere natur med positive gevinster for den skrantende biodiversitet.

Læs Greenpeace-analysen “Halvt så mange køer og svin” her.

Færre køer og svin, mere skov og natur

Danmark har verdens højeste produktion af kød per indbygger, og køer og svin står for knap en femtedel af Danmarks samlede udslip af klimagasser. Analysen viser nødvendigheden af gradvist at halvere antallet af køer og svin frem til 2030.  

“Færre dyr i landbrugets rekordstore kødproduktion er afgørende for at sænke Danmarks belastning af klimaet, og ud fra vores beregninger skal antallet af køer og svin faktisk være halveret i 2030, hvis Danmark skal leve op til det globale 1,5-gradersmål. En halvering af dyr vil skabe plads til mere natur og skov, som vil optage CO2 og styrke biodiversiteten og miljøet. Vores opfordring er derfor, at den kommende regering og det nye folketing vil arbejde i den retning,” siger Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver hos Greenpeace.

“Løkke-regeringen har stået for en fredning af det industrielle landbrug i en tid, hvor oversvømmelser, orkaner og hedebølger tager til, og videnskaben slår fast, at klimaet og biodiversiteten er i undtagelsestilstand. Hvis vi skal bremse klimakrisen og give en klode i balance videre til de næste generationer, så må den politiske totalfredning af den nuværende, massive kødproduktion ophøre, og der skal handles nu,” siger Tarjei Haaland.

Halvden af Danmarks areal bruges til dyrefoder – nu skal vi have naturen tilbage

I dag bruges halvdelen af Danmarks landareal – eller 80% af landbrugsarealet – til at dyrke foder til de mange dyr i industristaldene. Dertil kommer en kolossal import af sojaskrå til dyrefoder dyrket i Sydamerika – på arealer, der svarer til størrelsen af Sjælland og Falster.  

“Vi skal udtage landbrugsjord for at sikre klimaet og for at give plads til natur og biodiversitet. Vi skal også have langt færre køer og svin for klimaet. De to ting passer heldigvis fantastisk godt sammen, da halvdelen af Danmarks landareal i dag bruges til at dyrke foder til dyr,

– siger Tarjei Haaland.

Med mindre plads til foder, bliver der mere til natur, vigtig CO2-absorberende skov og også plantemad til mennesker. Det er positivt, at flere politiske partier taler om at omlægge landbrugsjord, men vi savner en erkendelse af, at det derved reducerede areal til dyrefoder bør betyde, at antallet af husdyr reduceres tilsvarende.

Den onde cirkel skal brydes 

Klimaanalysen viser, at halveringen af dyrene over de næste godt 10 år vil være et af flere nødvendige tiltag for, at Danmark kan indfri de internationale klimamål samt styrke biodiversiteten og miljøet.

“Danmarks ekstreme kød- og mejeriproduktion skader ikke alene klimaet, men har også tvunget store dele af den rige, danske natur og skovene tilbage. Danmark er det mest opdyrkede land i EU, og grønne landskaber er i store dele af landet erstattet af monotone marker med foderafgrøder. Vi skal bryde den onde cirkel og arbejde for at sænke kødproduktionen til fordel for blandt andet plantebaseret mad til mennesker. Danmark kan også på landbrugsområdet komme med forrest i klimakampen, og vi kan give naturen og miljøet nyt liv i samarbejde med dygtige danske landmænd, der gennem de seneste 100 år har bevist deres evne til at omstille sig,” siger Tarjei Haaland.

Opsummering:

  • Hvis Danmark skal leve op det globale 1,5-gradersmål, skal vi nå en netto-nuludledning af klimagasser allerede i 2040, reducere det totale udslip med 70% i 2030 i forhold til 1990, og nedbringe udslippet i ikke-kvotesektoren (transport, bolig og landbrug) med 50% i 2030 i forhold til 2005.
  • Danmark lever med den nuværende politik langt fra op til disse mål. Regeringen har et mål om CO2-neutralitet i 2050, intet reduktionsmål for 2030, og den opfylder kun delvist EU’s udmeldte reduktionsmål på 39% i ikke-kvotesektoren i 2030 i forhold til 2005.
  • Ifølge Greenpeace-analysen er en halvering antallet af køer og svin nødvendigt for at leve op til 1,5-gradersmålet. Andre virkemidler er udtagning af lavbundsjorde, omlægning af landbrugsjord til mere CO2-absorberende skov, mere natur og mere permanent græs.
  • Da 80% af Danmarks landbrugsjord bruges til at dyrke foder til dyr, vil en halvering af køer og svin kunne frigive op til 1 million hektar jord. Dette kan anvendes til CO2-absorberende skov og natur og mere jord til planteafgrøder til mennesker. Udspillet levner også plads til en tre-dobling af det økologiske areal samt til, at vi kan standse importen af sydamerikansk sojaskrå.

Læs klimaanalysen HER

Halvt så mange køer og svin