Forsker Melissa Wang analyserer farlige kemikalier i vandprøver i Greenpeace-laboratoriet ved University of Exeter i Storbritannien.
© Alex Stoneman / Greenpeace
Forsker Melissa Wang analyserer farlige kemikalier i vandprøver i Greenpeace-laboratoriet ved University of Exeter i Storbritannien. © Alex Stoneman / Greenpeace

Vidste du, at Greenpeace har sit eget laboratorium? Vi bruger flere forskellige metoder i vores arbejde for at beskytte klimaet og miljøet – og en af ​​vores mest dyrebare metoder er videnskabelig forskning.


Greenpeaces arbejde er baseret på forskning. Vi samarbejder med uafhængige forskere og universiteter. Et eksempel er denne nye rapport fra Århus Universitet om, hvordan kvælstofforurening fra landbruget ødelægger sårbar natur i Danmark. Ofte har vi forskere med på vores ekspeditioner, da vores skibe kan komme til fjerntliggende eller svært tilgængelige områder, hvor få andre kan.

Hvorfor er det vigtigt, at Greenpeaces arbejde er forskningsbaseret?

Forskning er afgørende for miljøbeskyttelse. Mange af de problemer, vi står over for globalt, såsom klimaforandringer, tabet af biodiversitet og spredning af giftige kemikalier, kan kun opdages og forstås gennem forskning.

Det er også vigtigt, at vi kan forsvare vores holdninger til kontroversielle emner, såsom atomkraft eller det industrielle landbrugs ødelæggelse af naturen, gennem videnskaben. Det kan kun gøres pålideligt gennem grundige analyser og ikke ved at basere vores kampagner på følelser eller personlige overbevisninger.

Dr. Kirsten Thompson, ledende forsker på Greenpeace-skibet Arctic Sunrise, tager vandprøver til eDNA-analyse nær Paulet Island ved indsejlingen til Weddellhavet i Antarktis.
© Abbie Trayler-Smith / Greenpeace

Hvad laver forskningsenheden i Greenpeace?

Ekspertisen i forskergruppen omfatter en række forskellige videnskabelige discipliner, herunder toksikologi, organisk og uorganisk kemi, biokemi samt land- og havøkologi.

Her er nogle eksempler på, hvad enheden arbejder med:

Kilderne til, og konsekvenserne af, olieudslip

  • Eksempel: Denne rapport undersøger konsekvenserne af forurening på havfugle og deres reder efter et større olieudslip.

Plastikforurening i havet

  • Eksempel: Denne analyse omhandler plastik i havet og de giftige kemiske forbindelser i plastikken.

Giftigt industriaffald

  • Eksempel: Dette casestudie fra 2021 undersøger forurenende stoffer i jord- og askeprøver fra en losseplads for farligt affald i Polen.

Ekstremt vejr, årsager og virkninger

  • Eksempel: Denne rapport omhandler klimakrisen og ekstremt vejr i Afrika.

Betydningen af ​​biodiversitet

  • Eksempel: Denne korte analyse viser, hvordan biodiversiteten påvirkes af vores fødevaresystemer.

Industriel luftforurening

  • Eksempel: Denne rapport viser omkostningerne ved luftforurening for både mennesker og økonomien.

Det her er naturligvis kun et lille udpluk af det omfattende arbejde. En komplet liste over alle publikationer, briefinger, analyser og præsentationer fra forskningsenheden kan findes her.