© Erik Albertsen/Greenpeace

“Ja til Rislev – Nej til Grislev”

“Matrikelfinten stinker. Farvel. Naturen vinker”

Der var lagt kreativitet og ildhu i arbejdet med den store demonstration imod endnu en kæmpe svinefabrik i landsbyen Rislev ved Næstved. Her bor blot 417 mennesker i den smukke landsby omkranset af beskyttet natur og dyreliv ved Susåen.

Greenpeace havde arrangeret den fredelige demonstration i samarbejde med Miljøforeningen for Rislev og Nedre Suså og Rislev Bylaug.

175 børn og voksne gik med, iført sommerfuglevinger, og det var en ren skilteskov protestbudskaber for at få stoppet byggeriet. Svinefabrikken har fået Næstved Kommunes miljøgodkendelse til at blive opført blot 30 meter fra den eksisterende, og det vil betyde mere ammoniakforurening af en sårbar og beskyttet natur, større lugtgener, larm og tung trafik.

© Jason White/Greenpeace

Læs mere om, hvordan svinefabrikken udnytter et hul i loven, som truer naturen og landsbyen.

I fælles flok gik turen til den eksisterende svinefabrik, ejet af Tybjerggård Breeding A/S, hvor demonstranterne holdt et 66 meter langt banner med budskabet “Stop Svinefabrikkerne”.

Den eksisterende svinefabrik producerer 120.000 smågrise årligt. Ved at bruge et hul i loven kan Tybjerggård nu bygge endnu et anlæg til 20.000 slagtesvin – og forurene mere end dobbelt så meget.

Hullet kaldes “matrikelfinten” og går ud på, at en svineproducent kan splitte en ejendom op i to matrikler og få tilladelse til at bygge en ekstra svinefabrik uden at forureningen fra de to fabrikker skal regnes sammen.

Det betyder, at alle svinefabrikker i landet i princippet kan lave sammen finte, så ammoniak forureningen kan stige voldsomt som her i i Rislev og langt ud over, hvad miljølovgivningen tillader. Den tidligere miljøminister Lea Wermelin lovede at undersøge sagen, men halvanden år efter, er intet sket. Og miljøets nuværende minister, Magnus Heunicke, er særdeles tavs.

Her er 5 skarpe skud mod matrikelfinten og svinefabrikkerne

Mogens Callesen, Rislev Bylaug:
“Vi er et lille samfund nord for Næstved, der nu er ved at komme i klemme på grund af matrikelfinten. Jeg håber, at vi med vores demonstration i dag endelig kan få miljøminister Magnus Heunicke til at lytte og til endelig at lukke hullet i loven.”

© Jason White/Greenpeace

Charlotte Roest, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Næstved:
“De her absurd store svinefabrikker er et kæmpe problem, og der er ikke noget gammeldags hyggelig bondegård over det her. Matrikelfinten smadrer simpelthen det gode liv på landet. Loven, som den er i dag, bør i min optik helt klart laves om.”

© Jason White/Greenpeace

Lars Hoppe Søe, byrådsmedlem for Radikale i Næstved, Radikale Venstre:
“Der skal gøres op med landbrugets tag selv-bord i alle landzoner, så kommunerne får lov at sige stop for industrianlæg – og altså svinefabrikker – på landet. Vores natur og landsbysamfund er vigtigere end prioritering af griseproduktion, som er ude af kontrol og ødelægger naturen og lokalsamfund.”

© Jason White/Greenpeace

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, natur og skov, Greenpeace:
“Vi står midt i en biodiversitetskrise, og Danmark er ikke i nærheden af at levere på de målsætninger, vi har forpligtet os til internationalt. Så det er indlysende, at når dansk lov tillader at bygge forurenende industri med ødelæggende konsekvenser for mennesker, natur og miljø, så er det på høje tid, at miljøministeren giver loven et alvorligt eftersyn.”

© Jason White/Greenpeace

Marianne Bigum, medlem af Folketinget og naturordfører, SF:
“SF mener, at kommunerne skal have langt større mulighed for at sige nej til etablering eller udvidelse af svinefabrikker. Nogle gange fremstiller landbruget det som om, at det eneste, der sker uden for de store byer, er produktion af svin. Men spredt over hele landet har vi faktisk mange blomstrende virksomheder indenfor turisme, småindustri og grøn produktion, som ofte bliver begrænset af larm, forurening og lugtgener fra svineproduktionen.”

© Jason White/Greenpeace