Billede af en pakke kød med et klistermærke på, der advarer om greenwashing

Fødevarestyrelsen havde tilsyneladende besluttet på forhånd, at de ikke ville udstede en bøde eller politianmelde Danish Crown for greenwashing. Det afslører en aktindsigt. Nu har vi derfor selv meldt slagterigiganten til politiet og samtidig klaget til Folketingets Ombudsmand over Fødevarestyrelsen, der svigter sit ansvar over for forbrugerne og klimaet.

Danish Crown har de sidste par år stjålet mange af mine vågne timer. Den danske slagterigigant lancerede i sensommeren 2020 sin største reklamekampagne nogensinde.

Kampagnen havde en værdi af 7,5 millioner kroner og skulle overbevise danskerne om, at de med god klimasamvittighed kan fylde frikadellefars og koteletter i indkøbskurven.

“Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror” var et af de budskaber, som Danish Crown sendte ud over hele landet i tv, radio, avisannoncer og med store plakater ved busstoppesteder. Og i supermarkederne blev kødpakkerne udstyret med et lyserødt klistermærke med teksten “klimakontrolleret gris”.

Det lød næsten for godt til at være sandt. Danish Crown slagter omkring 19 millioner svin og 800.000 kvæg på sine slagterier i Danmark, Tyskland, Sverige og Polen om året, og havde et klimaaftryk svarende til 14,4 millioner tons CO2 alene i år 2021. Det svarer til knap en tredjedel af Danmarks samlede klimaudledninger. 

Danish Crowns kampagne blev da også hurtigt mødt af voldsom kritik.

“Det lyder meget positivt, og man kan godt forledes til at tro, at når der står klimavenligt, så gør man noget godt for klimaet. Men det er i udgangspunktet klimabelastende at producere kød i Danmark,” udtalte Forbrugerrådet Tænks forperson Anja Philip til DR og fortsatte:

“Det er med til at vildlede os. Det er med til at gøre det, vi med et godt dansk ord kalder greenwashing.”

Vi klagede over Danish Crowns greenwashing

Vi kontaktede straks Danish Crown og bad om at se dokumentation for, at deres svinekød er såkaldt “klimakontrolleret” og klimavenligt. Men efter en længere dialog med slagterigiganten måtte vi konkludere, at det kunne de ikke dokumentere.

Vi klagede derfor i juni 2021 til Forbrugerombudsmanden over Danish Crown for at vildlede forbrugerne og for at greenwashe svinekød.

Desværre valgte Forbrugerombudsmanden at videresende vores klage til Fødevarestyrelsen med den begrundelse, at der er “særlovgivning på fødevareområdet”. Det var vi fra starten utilfredse med, fordi Fødevarestyrelsen behandler klager efter fødevarelovgivningen og ikke som Forbrugerombudsmanden efter markedsføringsloven. 

Der er nemlig en verden til forskel mellem de mulige bødestørrelser i fødevarelovgivningen og markedsføringsloven. Hos Fødevarestyrelsen er den maksimale bøde 10.000 kr, mens bøder ifølge markedsføringsloven fastsættes i forhold til kampagnens værdi. Det kunne blive dyrt med en kampagne til 7,5 millioner kroner.

Fødevarestyrelsen har en trumf i ærmet – men lader den ligge på skrivebordet

Fødevarestyrelsen har dog ét kort på hånden, der kan sikre, at fødevarevirksomheder får samme straf for greenwashing som andre virksomheder: Muligheden for at politianmelde.

Det bliver lidt teknisk, men hold fast lidt endnu. For det er her Fødevarestyrelsen fejler.

“Hvis det vurderes, at virksomheden har opnået en væsentligt forøget indtjening på grund af en ulovlig anprisning, således at det har haft en haft en markant effekt i markedet, vil der være grundlag for at politianmelde overtrædelsen med indstilling om, at en sådan ulovlig fortjeneste bliver konfiskeret, eller at bøden fastsættes med udgangspunkt i et skøn over den ulovlige fortjeneste,” svarede tidligere fødevareminister Rasmus Prehn på et spørgsmål i Folketinget fra Enhedslistens Søren Egge Rasmussen i marts 2022.

Fødevarestyrelsens meget langsommelige sagsbehandling betyder imidlertid, at der er reel risiko for, at sagen vil blive forældet. Sker det, kan politiet slet ikke rejse sigtelse mod Danish Crown, heller ikke hvis de vurderer, at der er tale om ulovlig greenwashing.

Fødevarestyrelsen valgte på forhånd ikke at politianmelde Danish Crown

Danish Crown valgte at stoppe sin kampagne den 13. oktober 2021, som konsekvens af, at alle danske supermarkeder ikke længere ville tillade det selvopfundne lyserøde klimamærke i deres butikker.

Så langt så godt. Men nu ligger vores klage på et skrivebord i Fødevarestyrelsen, mens forældelsesfristen i oktober nærmer sig.

Jeg har løbende været i dialog med Fødevarestyrelsen og søgt aktindsigt i sagsbehandlingen af vores klage over Danish Crowns greenwashing. Fødevarestyrelsen har gentagne gange begrundet den langsomme sagsbehandling med, at der er tale om et meget kompliceret sagsområde, som de mangler erfaring med.

Derfor undrer det mig virkelig, at de endnu ikke har søgt assistance fra eksperter på området. De har haft sagen liggende i et år og otte måneder!

Det har givet mig en snigende fornemmelse af, at Fødevarestyrelsen allerede på forhånd har besluttet sig for ikke at politianmelde Danish Crown. Jeg gav mig derfor til at læse dokumenterne i sagen påny, på jagt efter formuleringer, der kunne afsløre, om min fornemmelse holdt stik.

Og jeg fandt, hvad jeg ledte efter. Eller rettere sagt. Jeg opdagede, at noget manglede.

I et brev fra Fødevarestyrelsen til Danish Crown den 14. februar 2022 bad Fødevarestyrelsen Danish Crown sende dokumentation for sine påstande om “klimakontrollet gris”. Det, der manglede i brevet, var oplysningen om, at Danish Crown ret til ikke at udtale sig, fordi de oplysninger, de sendte, ville kunne bruges imod dem i en straffesag.

Det har styrelsen ellers pligt til, når der er en konkret mistanke om en lovovertrædelse, der kan medføre straf.

I Danish Crown-sagen må man sige, at der forelå en konkret mistanke om en lovovertrædelse i februar 2022:

  • Kampagnen var blevet kritiseret i medierne af en lang række eksperter.
  • Vi havde indsendt en veldokumenteret og underbygget klage.
  • Alle danske supermarkeder havde sagt nej til at have “klimakontrolleret gris”-mærkningen i deres butikker. 
  • Retten i Randers havde henvist en stævning mod Danish Crown for samme kampagne direkte til landsretten.

Vice President for Group Communications i Danish Crown, Astrid Gade, havde på direkte tv i TV2 News den 13. oktober 2021 indrømmet, at svinekød  med det lyserøde “klimamærke” på ikke er mere klimavenligt end andet dansk svinekød.

Alligevel nåede Fødevarestyrelsen tilsyneladende allerede dengang frem til, at der ikke var nogen konkret mistanke om, at Danish Crown havde overtrådt loven. Altså inden de overhovedet havde modtaget dokumentation fra Danish Crown.

Så her står vi nu. Vi har mistet al tillid til Fødevarestyrelsen. Og vi har valgt at tage sagen i egne hænder og politianmelde Danish Crown, inden sagen bliver forældet, og muligheden forsvinder helt.Og Fødevarestyrelsen. Ja, dem har vi nu klaget over til Folketingets Ombudsmand for at handle i strid med god forvaltningsskik og for at svigte deres pligt til at sætte ind over for greenwashing. For at svigte deres pligt over for forbrugerne og klimaet.