Brunos og Doms tragiske død i Amazonas regnskoven var ikke et uheld. De blev brutalt myrdet, mens de lavede et arbejde, som er livsvigtigt for os alle.

I går morges vågnede vi op til den forfærdelige nyhed, at den brasilianske ekspert i oprindelige folk Bruno Pereira og den britiske journalist Dom Philips er blevet myrdet på brutal vis i Amazonas regnskoven.

Bruno Pereira havde i mange år arbejdet med at forsvare indfødte folks rettigheder, og han arbejdede tidligere for FUNAI, Brasiliens statslige styrelse for oprindelige folk. Dom Phillips arbejdede for den britiske avis The Guardian, med at fortælle historier om marginaliserede mennesker. Han påtog sig ofte risikable opgaver i løbet af de 15 år, han boede i Brasilien, hvor han rapporterede om overgreb på mennesker og naturen på steder, der ligger langt fra resten af verdens bevågenhed.

De blev sidst set søndag den 5. juni, hvor de rejste på Itaquaí-floden i det nordvestlige Brasilien. Dette område i Amazonas regnskoven er kendt som et fjerntliggende og lovløst område. Det er blevet et mål smuglere og ulovligt fiskeri og minedrift og har en voksende tilstedeværelse af væbnede bander. Bruno og Dom havde modtaget trusler allerede før deres rejse.

Da Bruno og Dom blev meldt savnet, opfordrede diplomater, ngo’er og medieorganisationer omgående og indtrængende den brasilianske regering til at udvide og fremskynde sin eftersøgnings- og redningsmission. De første timer er afgørende, når mennesker forsvinder, men de brasilianske myndigheders respons var alt for langsom og utilstrækkelig.

Natten til torsdag bekræftede Brasiliens føderale politi, at Dom Phillips og Bruno Pereira var blevet myrdet.

Sian og Gareth Phillips, søster og bror til Dom, har sammen med journalister og ngo’er holdt vagt foran Brasiliens ambassade i London for at kræve, at de brasilianske myndigheder udvidede og fremskyndede eftersøgnings- og redningsmissionen efter den brasilianske ekspert i oprindelige folk Bruno Pereira og den britiske journalist Dom Phillips. © Chris J Ratcliffe / Greenpeace

Brunos og Doms død var ikke et uheld

Bruno og Dom blev brutalt myrdet, mens de lavede et arbejde, som er livsvigtigt for os alle.
De satte fokus på de daglige trusler, som oprindelige folk i Brasilien står over for, når de forsvarer deres skovområder og deres rettigheder, mens Brasiliens regering presser på for at få vedtaget love, der annullerer deres rettigheder og livsgrundlag.

Brasiliens præsident Bolsonaro har med både ord og handlinger opfordret til at invadere og ødelægge oprindelige folks skovområder i Amazonas. Adskillige lovforslag, der truer oprindelige folks land og grundlæggende rettigheder, er i øjeblikket på vej igennem Brasiliens Kongres og Senat.

Lovforslagene er blevet døbt “ødelæggelsespakken” og har fået politikere og virksomheder fra en række lande til at protestere. I december sidste år sendte 31 danske politikere fra fem forskellige partier et åbent brev til formanden for Brasiliens Senat, hvor de udtrykte deres store bekymring for lovforslagene og situationen i Amazonas. Brevet fra de danske politikere var medvirkende til, at lovforslagene blev udskudt.

Den begrænsede beskyttelse, der er tilbage for skovene og deres folk i Brasilien, håndhæves sjældent. Illegale skovhuggere, farmere og minearbejdere ved derfor, at de kan gøre, hvad de vil, uden risiko for at blive straffet.

Dette har skabt et råt og brutalt miljø, hvor alt er tilladt, og vold og trusler er udbredt. Antallet af mord på oprindelige folk er steget med 61 procent. I 2020 blev der registreret 182 drab. Det betyder, at de, der kæmper for en grønnere, mere retfærdig og fredelig verden, sætter deres liv på spil for at beskytte Amazonas.

Der er brug for, at vi globalt står sammen og kræver handling for at beskytte oprindelige folks liv og fuld anerkendelse af deres landområder i Amazonas. Der er brug for at politiske ledere i hele verden nu lægger pres på Brasiliens præsident Bolsonaro og kræver retfærdighed for mordene på Bruno, Dom og alle andre mennesker, der kæmper for at forsvare Amazonas.

Og der er brug for, at politikerne stiller håndfaste krav til de virksomheder, der handler med, bruger eller producerer råvarer som sojafoder og kød og mælk, hvor dyrene er blevet fodret med soja. Virksomhederne skal kunne dokumentere, hvor råvarerne kommer fra, og at de ikke har forbindelse til skovrydning eller krænkelser af oprindelige folks rettigheder.

Når store danske virksomheder som Arla og Danish Crown ikke kan dokumentere oprindelsen af foderet i køernes og svinenes trug, så ved de reelt ikke, om de handler med kriminelle i Amazonas og er med til fodre et system af vold og overgreb.

Hvis du ikke har gjort det endnu, kan du hjælpe ved at skrive under for en stærk EU lov, der kan sikre, at der bliver stillet disse krav til virksomheder, og at virksomheder bliver mødt med sanktioner, hvis de ikke lever op til kravene.

Forskere advarer om, at Amazonas-regnskoven inden for ti år kan ramme et tipping point, hvor ødelæggelserne bliver så massive, at regnskoven udtørrer og dør. Det vil have katastrofale konsekvensen for de oprindelige folk og naturen i Amazonas, og samtidig vil det betyde, at vi kan vinke farvel til ethvert håb om at nå klimamålene fra Paris-aftalen.

Det er vores planets fremtid, der står på spil, og hvert eneste menneskeliv, der går tabt i kampen for Amazonas er en ufattelig tragedie.