Greenpeace kan nu offentliggøre, at Fødevarestyrelsen foreløbigt har vurderet, at Danish Crowns reklamekampagne “Klimakontrolleret gris” var vildledende markedsføring. 

Danish Crown svinekød
Danish Crown har rullet sin største reklamekampagne ud med “Klimakontrolleret gris”, men efter lang tids sagsbehandling, vurderer Fødevarestyrelsen, at den var vildledende. © Greenpeace

Greenpeace har via aktindsigt fået udleveret en foreløbig kontrolrapport, som blev præsenteret for Danish Crown 14. september 2023, hvori der oplistes en længere række vildledende forhold i svineproducentens markedsføring. Greenpeace har overleveret Fødevarestyrelsens vurdering til advokaterne i den verserende retssag, der lige nu føres mod Danish Crown ved Vestre Landsret. Fødevarestyrelsens vurdering er netop blevet fremført i retten.

Danish Crown har vildledt med “klimavenligt” kød

“Vi er godt tilfredse med, at Fødevarestyrelsen har lavet den samme vurdering, som vi har. De finder jo, at den markedsføring, der bredt set fandt sted under kampagnen, var greenwashing og vildledende markedsføring,” siger Sune Scheller, kampagnechef hos Greenpeace til DR.

“Fødevarestyrelsens afgørelse på vores klage slår en stor pæl igennem Danish Crowns greenwashing af svinekød som klimavenligt. Selskabet har ikke alene vildledt forbrugerne med falsk markedsføring for at sælge mere svinekød, men har også skadet den grønne omstilling til at producere og spise mindre kød, som er vigtig for at bremse klimakrisen,” lyde det fra Sune Scheller.

Fødevarestyrelsen skriver blandt andet om “Klimakontrolleret gris”-kampagnen: 

“Der er ikke fremlagt dokumentation for lignende produkters klimaaftryk og der er dermed ikke fremlagt dokumentation for, at den anpriste reduktion på 25 % har ledt til en klimamæssig fordel, som ikke gælder for alle lignende produkter.”

Fødevarestyrelsen har oplyst Danish Crown, at det overvejes at pålægge svineproducenten en “indskærpelse” for deres vildledende markedsføring.

Greenpeace mener, at en eventuel indskærpelse over for Danish Crown må betragtes som en særdeles mild straf. Tidligere fødevareminister Rasmus Prehn (S) oplyste i et svar til Folketinget, at: 

“Hvis det vurderes, at virksomheden har opnået en væsentligt forøget indtjening på grund af en ulovlig anprisning, således at det har haft en markant effekt i markedet, vil der være grundlag for at politianmelde overtrædelsen med indstilling om, at en sådan ulovlig fortjeneste bliver konfiskeret, eller at bøden fastsættes med udgangspunkt i et skøn over den ulovlige fortjeneste.”

Nuværende fødevareminister Jacob Jensen (V) har ligeledes bekræftet i et svar til Folketinget, at Fødevarestyrelsen kan fravige udgangspunktet om en indskærpelse i tilfælde med skærpende omstændigheder.

“Vi er meget uforstående overfor Fødevarestyrelsens foreslåede straf. Danish Crown er en kæmpe virksomhed, og de har selv udtalt, at deres kampagne er ‘den største de nogensinde har lavet’ til en værdi af 7,5 millioner kroner. Svineproducentens greenwashing har narret forbrugeren, skadet klimaet og skabt unfair konkurrence, og det er vigtigt, at straffen afspejler dette, og vi samtidig får afskrækket andre virksomheder fra at gå i Danish Crowns fodspor,” siger Sune Scheller.

Politiet må efterforske sagen og placere ansvaret

Danish Crown blev af Greenpeace anmeldt til politiet tilbage i marts 2021, og miljøorganisationen opfordrer på det kraftigste politiet til, at de inddrager Fødevarestyrelsens vurdering i efterforskningen at selskabet, herunder det personlige juridiske ansvar hos topledelsen.

Kampagen “Klimakontrolleret gris” har været Danish Crowns største nogensinde, som selskabet selv har anslået til en værdi på mindst 7,5 millioner kroner. Den landsdækkende reklamekampagne har spredt vildledende klimabudskaber i medier, tv-reklamer og i gadebilledet.  

Greenwashing
Stop greenwashing

Greenwashing eller grønvaskning er vildledende eller ulovlig markedsføring. Vær med til at sige fra over for greenwashing

Vær med