Svinekød er ikke et klimavenligt produkt, og det var vildledning af den danske befolkning, da Danish Crown sidste sommer plastrede gadebilledet til med budskaber, der efterlod det indtryk.

Hvor klimavenlig tror du, at dansk gris er? Åbenbart ikke nok ifølge Danish Crown, som sidste år fyldte landets gader med budskabet “Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”.

Det gjorde de ifølge Danish Crown selv for at “hjælpe” de fire ud af fem danskere, der synes, det er svært at handle bæredygtigt ifølge en undersøgelse, virksomheden havde fået foretaget.

“Mange danskere finder det svært at træffe det klimavenlige valg, når de står ved køledisken,” skrev Danish Crown i en pressemeddelelse, da de lancerede kampagnen. Og det ville de altså “hjælpe” os med. 

Dansk svinekød er ikke klimavenligt 

Men dansk gris er på ingen måde klimavenligt, og Danish Crown har derfor ikke hjulpet forbrugerne. Tværtimod. Den danske svineproduktion udleder 6,1 millioner tons CO2-ækvivalenter om året, hvilket er 11 procent af Danmarks samlede klimaudledninger. Eller knap halvdelen af udledningerne fra vores transport som udleder 14 millioner tons CO2-ækvivalenter årligt. 

Og det er vel og mærke uden udledningerne fra det sojafoder, som importeres fra primært Sydamerika. Udledningerne herfra udgør 6,2 millioner CO2-ækvivalenter årligt, og idet 56 procent af sojaen anvendes til svinefoder, løber det samlede klimaaftryk fra Danmarks svineproduktion op i 9,5 millioner ton.

Det er derfor ikke retvisende at bruge tillægsordet “klimavenlig” om dansk gris.

Kampagnen er det, man på godt dansk kalder greenwashing

Danish Crown blev da også mødt af kritik fra flere fronter, da virksomheden sidste år lancerede sin reklamekampagne, hvor budskabet “dansk gris er mere klimavenlig, end du tror” var centralt.

“Det lyder meget positivt, og man kan godt forledes til at tro, at når der står klimavenligt, så gør man noget godt for klimaet. Men det er i udgangspunktet klimabelastende at producere kød i Danmark. Derfor havde det været mere rigtigt at kalde det “mindre klimabelastende, end du tror,” udtalte formanden for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip, til dr.dk.  

“Det er med til at vildlede os. Det er med til at gøre det, vi med et godt dansk ord kalder greenwashing,” tilføjede hun.

Også tænketanken Concito kritiserede Danish Crowns brug af budskabet:

“Det er hele fortællingen, det pakkes ind i, som godt kan give et indtryk af, at det er et klimavenligt produkt, og det er problematisk,” sagde Michael Minter fra Concito, og nævnte samtidig, at der generelt vil være et meget lavere klimaaftryk ved at spise plantebaseret, og at bønner og linser giver meget mere protein for klimaaftrykket.

Concito fraråder i rapporten Retvisende klimakommunikation om fødevarer virksomheder at bruge udsagn som “klimavenlig”.

“Luftige udsagn frarådes. Brug af begreber som klimavenlig, klimasmart, klimapositiv, klimagris, klimaregistreret m.v. samt logoer og koncepter, som antyder stærk klimaperformance på niveau med klimaudfordringen, frarådes generelt, fordi de som generelle udsagn uden forklaring oftest lover for meget og giver et vildledende helhedsindtryk,” anbefaler Concito i rapporten.

“Vi ønsker bestemt ikke at vildlede nogen”

Danish Crown oplyser til Greenpeace i et dokument udleveret i forbindelse med et møde mellem Greenpeace og virksomheden den 7. april 2021, at slagterikoncernen i oktober 2020 har fjernet påstanden om, at “dansk svin er mere klimavenligt, end du tror” fra alle kampagneelementer, og at det skyldes den kritik, som virksomheden har fået i offentligheden. 

Greenpeace spurgte Danish Crown på mødet, om virksomheden har kommunikeret til offentligheden, at påstanden er trukket tilbage. Danish Crown oplyste, at det er blevet kommunikeret i et nyhedsbrev til deres kunder, hvilket Greenpeace efterfølgende anmodede om dokumentation for. 

I svaret på anmodningen vedlægger Danish Crown ikke dokumentation, men forklarer, at påstanden alligevel ikke er trukket tilbage.

“Bemærk en ændring og ikke en tilbagetrækning,” skriver Danish Crown til Greenpeace.