En principiel og afgørende retssag har samlet oprindelige folk fra hele Brasilien til oprør for livet i hovedstaden Brasília. Aldrig har så mange oprindelige folk været på samme sted i Brasiliens historie, og det siger meget om alvoren ved de trusler og overgreb på deres rettigheder, som Brasiliens oprindelige folk kæmper mod. 

Regeringen vil fratage oprindelige folks rettigheder

Over 6.000 oprindelige folk har samlet sig i oprør mod præsident Jair Bolsonaros regerings forsøg på at fratage oprindelige folk rettighederne til de skovområder i Amazonas-regnskoven, hvor de har levet gennem generationer. Regeringen har fremlagt en række lovforslag – en såkaldt ødelæggelsespakke – som blandt andet vil tillade landbrugs- og mineindustrien at udnytte oprindelige folks land og belønne tyveri af landområder i Amazonas. 

Pres fra Højesteret

Samtidig kører en principiel sag i Brasiliens Højesteret. Sagen handler om, hvorvidt det kan stilles som et krav, at oprindelige folk skal dokumentere, at de har befundet sig fysisk på deres landområder i 1988, som er året for det moderne Brasiliens forfatning. Ét af problemerne med dette krav er, at mange oprindelige folk blev fordrevet fra deres landområder under Brasiliens militærdiktatur frem til 1985. 

Trues af landbrug og minedrift

De oprindelige folk er allerede ekstremt udsatte for angreb fra både landbrugs- og mineindustrien i form af landtyveri, voldelige overfald og trusler. I 2019 blev Jair Bolsonaro præsident i Brasilien, og efter hans første år oplevede landet en stigning på 135 procent i invasioner på oprindelige folks landområder. 

Skovene har brug for oprindelige folk

Oprindelige folk er de eneste, der bremser industrien fra at lave flere skovområder om til marker, miner og veje. De har levet i balance med naturen gennem utallige generationer, og er en af de bedste grunde til, at afskovningen i Amazonas ikke går så hurtigt, som den kunne. 

Flere århundreders undertrykkelse, vold og frihedsberøvelse fra kolonialister blev i sidste halvdel af det tyvende århundrede erstattet med en ny form for kolonialisering, hvor staten tillader landbrugsindustrien at tage endnu mere land fra oprindelige folk. 

Danskerne kan bakke op om oprøret

Ved at forlade deres landområder og tage til lejren i hovedstaden risikerer de oprindelige folk deres liv, men de gør det, fordi de befinder sig i en nødsituation skabt af andres grådighed. De har brug for al den hjælp og opbakning, de kan få, og det gælder også hjælp fra os i Danmark. 

Danish Crown handler med oksekød fra afbrændte skovområder

Tidligere på året afslørede vi, hvordan Brasiliens største kødkoncern JBS ikke lever op til sine løfter fra 2009 om at stoppe skovrydning – tværtimod opkøber JBS stadig kvæg fra landbrugere, der rydder de tropiske skovområder i stor stil. Det har ikke stoppet den danske slagterikoncern Danish Crown fra at handle med oksekød produceret af JBS. Danish Crown erkendte i marts 2021 i et interview til Information, at det “ikke er nemt at sikre, at alle leverandører lever op til deres ansvar.” Og at “det har været sværere end ventet at få leverandørerne til at skrive under (på Danish Crowns retningslinjer for leverandører, red.)”. Alligevel mener Danish Crown, at løsningen er at fortsætte deres samarbejde med JBS.

Handel med oksekød er ikke det eneste problem

Importeret oksekød fra landarealer med ulovlig afbrænding af skov og natur er ikke det eneste problem ved Danish Crown. Som vi hos Greenpeace længe har sat fokus på, så kræver vores intensive, verdensrekord-store (per indbygger) kødproduktion ikke kun halvdelen af vores eget land til produktion af foder, men også enorme landområder i Sydamerika. Danske grise fodres med soja fra Sydamerika, hvor sojaproduktionen er en af de væsentligste drivkræfter bag skovrydning. Svinekødet i vores indkøbskurve er altså direkte forbundet til den skovrydning, der truer oprindelige folk i Brasilien. 

Tre direkte måder at støtte Brasiliens oprindelige folk

Derfor har vi i Danmark en direkte måde, vi kan støtte de mange oprindelige folk, der har været nødt til at forlade deres hjem for at kæmpe for deres ret til liv. Her er en liste med tre ting, du kan gøre allerede i dag: