København, 29. september 2023 Danmarks farvande er ramt af det værste iltsvind i 20 år, lyder den dystre konklusion i den seneste statusrapport fra Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen. Ifølge rapporten er omfanget af iltsvind nu så stort, at det samlede område i denne krisetilstand svarer til et område større end Sjælland.

Rapporten kommer samtidig med, at Danmark har spildt 10 år i indsatsen mod landbrugets kvælstofforurening af vandmiljøet, ifølge internationale forskere. Den høje udledning af kvælstof til vandmiljøet har ikke ændret sig i de ti år.

De skiftende regeringer har svigtet Danmarks EU-forpligtelser ved ikke at gribe ind, så Danmark nu kun har 51 måneder til at nå EU’s krav om at skabe et sundt vandmiljø i 2027. Se Greenpeace-PR.

Kommentarer til iltsvindsrapporten fra Sune Scheller, kampagnechef, Greenpeace (mobil: 27144257): 

“Rapporten er et stort SOS fra vores kystfarvande og indre fjorde, der er ved at blive kvalt af den massive kvælstofforurening fra landbruget. Fiskene gisper efter vejret, lystfiskere får ingen fangst på snøren, og havbunden er omdannet til en ørken under vand. Det er uendelig trist, at skiftende regeringer med åbne har set denne naturkrise forværres uden at handle.”

“Tilstanden i vores kystfarvande er så kritisk at Danmark styrer hovedkulds mod et decideret lovbrud. Der er nu kun én vej frem for regeringen og Folketingets partier, og det er at skabe drastiske kvælstofreduktioner nu. Der skal sættes kraftigt ind ved at tage store landbrugsarealer ud af drift, så vi får bremset kvælstofforueningen fra gylle og gødning.”

70 procent af de danske kvælstofudledninger kommer fra landbrugets gødning af marker, hvor langt hovedparten, hele 80 procent, bruges til at dyrke foder til landbrugsdyr.

Tidligere på ugen sendte fire organisationer – Danmarks Naturfredningsforening, Greenepace, Rådet for Grøn Omstilling og Danmarks Sportsfiskerforbund – en klage til Europa-Kommisionen over, at Danmark svigter havmiljøet.

Fotos fra sidste års Greenpace-dokumentation af iltsvind kan hentes HER.

Kontakt
Sune Scheller, kampagnechef, Greenpeace. Mobil: 27144257Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 26294938