København, 3. Oktober 2019 – Knap en uge før København lægger by til klimatopmødet C40 World Mayors Summit sender 65 førende forskere fra 11 lande en direkte opfordring til deltagerne i et fælles brev: Der må skæres ned på overforbruget af kød for klimaets, miljøets og sundhedens skyld. 

“For at skabe en sund fremtid for både borgere og planten beder vi borgmestrene om at reducere kødet i måltiderne i de offentlige kantiner og hæve andelen af plantebaserede fødevarer,” lyder det i brevet til borgmestrene fra de 94 lande i det såkaldte C40-netværk, der skal mødes for at skabe løsninger og aftaler, som kan sikre byernes bidrag til at indfri Paris-aftalens mål.

Brevet er ført an af Pete Smith, professor ved University of Aberdeen og en af hovedforfatterne i FN’s Klimapanel. Blandt medunderskriverne er Peter Birch Sørensen, professor i økonomi og tidligere formand for Klimarådet og Jens Friis Lund, professor i politisk økologi, begge ved Københavns Universitet.

Kødproduktionen er en af de væsentlige drivkræfter bag klimakrisen, rydningen af verdens skove og tab af natur og biodiversitet. Her har byerne et særligt ansvar, som ikke løftes nok, påpeger Jens Friis Lund.

“Der mangler ofte en bevidsthed i byernes klimapolitik – i Danmark og resten af verden – om, at det høje kødforbrug har store konsekvenser for klimaet og miljøet uden for bygrænserne. Det betyder, at mange byer ikke gør nok for at sænke forbruget af kød og mælk, og jeg vil opfordre borgmestrene til at bruge klimatopmødet til at sætte ambitiøse mål om at skære forbruget ned. Der er kun gevinster for klimaet, miljøet og sundheden ved at spise mere plantebaseret, og det gælder især i Danmark, hvor vi spiser særligt meget kød,” siger Jens Friis Lund.

Produktionen og forbruget af kød i verden er mere end fordoblet siden 1961 og står i dag for 14,5% af det globale udslip af drivhusgasser. I Danmark har vi verdens højeste produktion af kød per indbygger – alene produktionen af køer og svin står for 19% af landets udslip af drivhusgasser – og danskerne hører til de mest kødspisende i verden. Byerne kan i høj grad bidrage til at reducere udledningerne af drivhusgasser ved at sætte mål om at sænke det offentlige kødforbrug. 

I Danmark tilbereder de offentlige køkkener omkring 800.000 måltider hver dag til børnehaver, skoler, hospitaler osv. Tidligere i år satte først Aarhus Kommune og for ganske nylig også Københavns Kommune ambitiøse mål om at sænke måltidernes klimaaftryk fra de offentlige køkkener, især fra kød – men de er endnu enlige svaler i det danske kommunelandskab, viser en Greenpeace-undersøgelse fra sidste forår.

“Vi kan spise os til et bedre klima, og undersøgelse for undersøgelse viser, at det er afgørende at skrue ned for kødet for at afværge klimakrisen. Vi opfordrer til, at de københavnske værter for klimatopmødet og de mange borgmestre sammen forpligter sig til markant at sænke presset på klimaet fra kød. Vi står midt i en akut klimakrise, og her har byerne et stort ansvar for, at vi lever op til Paris-aftalen og skaber en mere sikker fremtid for de næste generationer,” siger Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver hos Greenpeace.

C40-netværkets World Mayor Summit finder sted d. 9.-12. oktober og følger umiddelbart efter, at en lang række byer i begyndelsen af næste uge vil være samlet for at drøfte mere bæredygtig mad i rammerne af Milan Urban Food Policy Pact i Montpellier i Sydfrankrig.

Læs forskernes brev til borgmestrene her.

Kontakt

Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver, Greenpeace. Mobil: 2810 9053

Jens Friis Lund, professor i politisk økologi, Københavns Universitet. Mobil: 2062 7706

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 2629 4938