Greenpeace kan nu offentliggøre, at Fødevarestyrelsen foreløbigt har vurderet, at Danish Crowns reklamekampagne “Klimakontrolleret gris” var vildledende markedsføring. 

Greenpeace har via aktindsigt fået udleveret en kontrolrapport, som blev præsenteret for Danish Crown 14. september 2023, hvori der oplistes en længere række vildledende forhold i svineproducentens markedsføring. Greenpeace har overleveret Fødevarestyrelsens vurdering til advokaterne i den verserende retssag, der lige nu føres mod Danish Crown ved Vestre Landsret. Fødevarestyrelsens vurdering er netop blevet fremført i retten.

“Det er med stor tilfredshed, at vi nu ser Fødevarestyrelsens afgørelse på vores klage slå en stor pæl igennem Danish Crowns greenwashing af svinekød som klimavenligt. Selskabet har ikke alene vildledt forbrugerne med falsk markedsføring for at sælge mere svinekød, men har også skadet den grønne omstilling til at producere og spise mindre kød, som er vigtig for at bremse klimakrisen,” siger Sune Scheller, kampagnechef hos Greenpeace.

Fødevarestyrelsen skriver blandt andet om “Klimakontrolleret gris”-kampagnen: 

“Der er ikke fremlagt dokumentation for lignende produkters klimaaftryk og der er dermed ikke fremlagt dokumentation for, at den anpriste reduktion på 25 % har ledt til en klimamæssig fordel, som ikke gælder for alle lignende produkter.”

Læs mere hos dr.dk

Fødevarestyrelsen har oplyst Danish Crown, at det overvejes at pålægge svineproducenten en “indskærpelse” for deres vildledende markedsføring.

Greenpeace mener, at en eventuel indskærpelse over for Danish Crown må betragtes som en særdeles mild straf. Tidligere fødevareminister Rasmus Prehn (S) oplyste i et svar til Folketinget, at: 

“Hvis det vurderes, at virksomheden har opnået en væsentligt forøget indtjening på grund af en ulovlig anprisning, således at det har haft en markant effekt i markedet, vil der være grundlag for at politianmelde overtrædelsen med indstilling om, at en sådan ulovlig fortjeneste bliver konfiskeret, eller at bøden fastsættes med udgangspunkt i et skøn over den ulovlige fortjeneste.”

Nuværende fødevareminister Jacob Jensen (V) har ligeledes bekræftet i et svar til Folketinget, at Fødevarestyrelsen kan fravige udgangspunktet om en indskærpelse i tilfælde med skærpende omstændigheder.

“Vi er meget uforstående overfor Fødevarestyrelsens foreslåede straf. Danish Crown er en kæmpe virksomhed, og de har selv udtalt, at deres kampagne er ‘den største de nogensinde har lavet’ til en værdi af 7,5 millioner kroner. Svineproducentens greenwashing har narret forbrugeren, skadet klimaet og skabt unfair konkurrence, og det er vigtigt, at straffen afspejler dette, og vi samtidig får afskrækket andre virksomheder fra at gå i Danish Crowns fodspor,” siger Sune Scheller.

Danish Crown blev af Greenpeace anmeldt til politiet tilbage i marts 2021, og miljøorganisationen opfordrer på det kraftigste politiet til, at de inddrager Fødevarestyrelsens vurdering i efterforskningen at selskabet, herunder det personlige juridiske ansvar hos topledelsen.

Kampagen “Klimakontrolleret gris” har været Danish Crowns største nogensinde, som selskabet selv har anslået til en værdi på mindst 7,5 millioner kroner. Den landsdækkende reklamekampagne har spredt vildledende klimabudskaber i medier, tv-reklamer og i gadebilledet.  

Bagrgrund

I juni 2021 klagede Greenpeace til Forugerombudsmanden over Danish Crowns kampagne for “Klimakontrolleret gris”. Klagen blev kort efter overdraget af Forbrugerombudsmanden til Fødevarestyrelsen.

Senere udførte Greenepace-aktivister aktioner i supermarkeder med klistermærker for at advare om greenwashing på kødpakker med Danish Crowns selvopfundne klimamærke. Presset medvirkede til, at supermarkederne et efter et meldte ud, at de ikke længere ville sælge kød med “Klimakontrolleret gris”-mærket. 
I marts 2023 politianmeldte Greenpeace Danish Crown og klagede samtidig  over Fødevarestyrelsen til Folketingets Ombudsmand – efter en lang sagsbehandling – for at handle i strid med god forvaltningsskik og svigte sin pligt til at skride ind overfor overtrædelser af fødevarelovgivningen.

Kontakt

Sune Scheller, kampagnechef, Greenpeace Danmark. Mobil: 27144257