København, den 24. november 2022 – Greenpeace serverer i dag nogle helt særlige boller til politikerne i forbindelse med dagens regeringsforhandlinger om klimaet og den grønne omstilling. 

De friskbagte boller er lavet af foderhvede, der ellers kunne være havnet i fodertrug i landets svinestalde. Trine Hahnemann, der er kok, madskribent og ejer af det økologiske bageri Hahnemanns Køkken, har stået for forvandlingen af dyrefoderet til velsmagende bagværk. 

Det er uholdbart, at vi bruger så meget af vores dejlige jord til at dyrke foder til omkring 30 millioner grise i et land med 6 millioner mennesker, når vi burde satse på grønne fødevarer. At producere så meget kød er at forlænge en landbrugsproduktion, der hører fortiden til, ødelægger klimaet og naturen, og som er et stort madspild i en tid med fødevarekrise og brug for at mætte flere munde. Et landbrug med så mange dyr tilhører ikke fremtiden, og det er en missed opportunity, hvis vi ikke sætter fart på den plantebaserede mad,” siger Trine Hahnemann.

I dag ender mindst 76 procent af vores kornhøst som foder til landbrugsdyr. Vigtige kalorier og proteiner går tabt på kornets vej gennem dyrenes maver for til sidst at ende som kød og mælk i køledisken. 

Hvis Danmark halverede antallet af landbrugsdyr, kunne vi brødføde op til 17,5 millioner flere mennesker[1] – altså, hvis arealerne, der i dag bruges til at dyrke foder, i stedet blev brugt til korn til mennesker.

“Der er brug for, at vi forandrer og udvikler hele kæden fra jord til bord, der skal være grønnere. Danmark kom på verdenskortet og gjorde en kæmpe forskel med vindmøllerne, og vi har potentialet til at gøre det samme ved at udvikle og udbrede den plantebaserede mad. Der er store muligheder i at dyrke bønner og linser, og vi kan skabe flere arbejdspladser i hele landet, for produktionen af grøntsager kræver flere hænder. Det er tid til, at politikerne nu tager de store skridt mod et nyt landbrug,” siger Trine Hahnemann. 


Greenpeace, Den Grønne Ungdomsbevægelse og seks andre organisationer opfordrer med 35 opfordringer til et grønt regeringsgrundlag til en akut omstilling af landbruget.

“Hvis vi skal overholde 1,5-gradersmålet, skal vi se markant klimahandling de næste fire år. Her er det helt afgørende, at den kommende regering fra dag ét går i gang med at fremtidssikre dansk landbrug gennem en omstilling til langt flere plantebaserede fødevarer til mennesker og markant færre køer og svin,” siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, skov og natur, Greenpeace og fortsætter: 

“Det er som at kaste perler for svin, når vi bruger så stor en del af vores gode landbrugsjord til at producere foder til dyr. Vi opfordrer til en gradvis halvering af dyreproduktionen frem mod 2030. På den måde kan vi både brødføde mange flere mennesker og give plads tilbage til natur og skov,” siger Kristine Clement, kampagnelader for landbrug, skov og natur hos Greenpeace.

Greenpeace og Den Grønne Ungdomsbevægelse har opstillet et drivhus på Christiansborg Slotsplads under regeringsforhandlingerne for at sætte fokus på, at de vigtigste klimaindsatser skal nagles fast i grundlaget for den kommende regering.

Baggrund

• De otte organisationer bag indspillet til et grønt regeringsgrundlag opfordrer til en række mål for akut omsttilling. På landbrugsområdet skal der skabes 40 reduktion af landbrugets udslip af drivhusgasser i 2025. Og altså som minimum en halvering af den animalske produktion i 2030.

• I dag bruger vi halvdelen af danmarkskortet på at dyrke foder til dyr, hvilket – sammen med Bangladesh – gør os til det mest opdyrkede land i verden. Aktuelt bruges mindst 76 procent af kornet, der dyrkes i Danmark, til foder til landbrugsdyr (Danmarks Statistik for 2020-2021). Ser man på selve landbrugsarealet, er det kun 4 procent heraf, der udnyttes til at dyrke mad direkte til mennesker.

• Danmark er en af verdens største producenter af kød (per indbygger), men omvendt skraber vi bunden i EU som landet med mindst beskyttet natur.

Fotos kan hentes HER.

Kontakt

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, skov og natur, Greenpeace. Mobil: 52191291

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 26294938

Noter

[1] I et svar på et Folketingsspørgsmål (maj, 2022), vurderede fødevareminister at dansk landbrug kan brødføde 25-35 millioner flere mennesker, hvis vi bruger det nuværende foderareal til korn til mennesker i stedet for dyrefoder. Med en halvering af produktionen af landbrugsdyr vil dansk landbrug dermed kunne brødføde 12,5-17,5 millioner flere mennesker, hvis de arealer, der i dag bruges til foder bliver brugt til korn til mennesker i stedet.
12,5 mio er hvis alle spiser samme antal kalorier som en gennemsnitlig dansker. 17,5 mio er hvis de spiser efter FAOs anbefalede daglige kalorieindtag.