København, den 3. august 2021 – Skovbrandene og rydningen af verdens største regnskovsområde, Amazonas, fortsætter med at eskalere, mens Brasiliens regering fører en politik, der kun forværrer situationen. 

Greenpeace i Brasilien har netop foretaget overflyvninger, der dokumenterer de omfattende hot spots, der blev registreret 4.977 af alene i juli.

Fotos og video kan hentes her.

Områderne brændes i vidt omfang af for at rydde skov til kvægdrift og bl.a. dyrkning af soja til dyrefoder, som Danmark er EU’s største importør af per indbygger, hvilket er med til at bringe Danmark på en tredjeplads over lande i EU med størst skovrydningsaftryk per indbygger

I den første halvdel af året viste officielle tal, at rydningen af Amazonas var steget med 17,1 procent i forhold til samme periode sidste, og forventningen er, at vi med de aktuelle brande desværre endnu langt fra har set det værste.

Kristine Clement, kamapagneleder for landbrug og skov (mobil: 5219 1291), siger: 

”Det er dybt tragisk, men desværre også forventeligt, at vi igen i år ser katastrofale brande fortære kolossale områder af Amazonas’ frodige regnskov. Bolsonaro-regeringen har længe sendt tydelige signaler til skovkriminelle om, at de ustraffet kan skaffe sig mere landbrugsjord ved at rydde skoven på offentlig jord og på oprindelige folks landområder. Bolsonaros ødelæggende politik og verdens umættelige sult efter billigt kød er en giftig kombination, der hektar for hektar forvandler Amazonas’ frodige regnskov til aske.” 

“Danmark bærer et stort medansvar med en årlig import på 1,7 millioner ton sojaskrå til foder i kød- og mælkeindustrien. Vores efterspørgsel er med til at gøre skovrydningen i Brasilien og resten Sydamerika til en lukrativ business.”

Stop dansk import af soja, som truer skovene

Dansk import af soja til dyrefoder truer verdens skove. Naturområder bliver ødelagt, for at give plads til enorme sojamarker. Læs mere her.

Vær med

“Det er dybt uansvarligt, når den danske regering og landbrugsindustrien med virksomheder som Danish Crown og Arla i front vil fortsætte med at storproducere kød og mælk til hele verden. I stedet bør Danmark vise ansvar for skov- og klimakrisen ved at sætte gang i en markant reduktion af den animalske produktion og begynde at udfase sojaimporten. Fremtidens fødevarer er plantebaserede og kræver meget mindre plads.”

“Amazonas-regnskoven er hastigt på vej mod et uigenkaldeligt tipping point, som vil være skæbnesvanger for hele klodens klima. Situationen i Brasilien bør behandles som en global nødsituation, og det internationale samfund – også den danske regering – bør tage tydeligt afstand fra og lægge pres på Bolsonaros regering. Helt oplagt bør den danske regering i denne situation sige klart nej til EU-Mercosur-handelsaftalen med blandt andet Brasilien.”