Greenpeace klager til Folketingets Ombudsmand over Fødevarestyrelsen for at handle i strid med god forvaltningsskik og svigte sin pligt til at gribe ind over for overtrædelser af fødevarelovgivningen. Dette gælder i sagsbehandlingen af Greenpeaces klage over Danish Crowns vildledende markedsføring.

Greenpeace mener, at Fødevarestyrelsen i sagsbehandlingen af Greenpeace’ klage over DC’s kampagne har handlet i strid med god forvaltningsskik og svigtet sin pligt til at gribe ind over for overtrædelser af fødevarelovgivningen.

Dette kommer til udtryk i, at det på baggrund af vores kommunikation med Fødevarestyrelsen samt aktindsigter i sagen er vores klare indtryk, at Fødevarestyrelsen allerede på et tidligt tidspunkt i sagsbehandlingen har taget stilling til, at de ikke vil forfølge en eventuel lovovertrædelse strafferetligt til trods for, at der på dette tidspunkt forelå en konkret mistanke om, at DC har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf.

Derudover mener Greenpeace, at Fødevarestyrelsen handler i strid med god forvaltningsskik ved, at deres sagsbehandling er så langsom, at sagen risikerer at falde for forældelsesfristen, inden der kan rejses sigtelse i sagen.
Dette sker på et tidspunkt, hvor der i en længere periode politisk har været stort fokus på vigtigheden af at sætte ind over for greenwashing.

Læs mere i vores pressemeddelelse

Læs hele klagen over Fødevarestyrelsen: