Denne rapport er en ny version af rapporten “40 procent set over 20 år”, som Greenpeace udgav d. 17. April 2021.

Knap halvdelen af Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser kommer fra landbruget. Og kødproduktion står for næsten hele landbrugets klimabelastning. 

Det viser beregninger fra Greenpeace, der fremgår af denne rapport. Landbruget står i sin helhed for 46,4 procent af Danmarks udslip af drivhusgasser, og næsten hele klimabelastningen kommer fra den animalske produktion, der står for 43,7 procent af Danmarks udslip.

Læs hele rapporten her:

Beregningerne i rapporten opgør klimabelastningen af Danmarks drivhusgasser i et 20-årsperspektiv. FN’s klimapanel angiver både klimabelastningen af drivhusgasser i et 20- og et 100års-perspektiv. I vurderingen af hvad der skal til for at leve op til Parisaftalens 1,5-gradsmålsætning, mener Greenpeace, at det mere relevante perspektiv er det korte, da det er graden af vores omstilling de næste få år, der afgør, om vi når målsætningen eller ej.