Der er en metan-bombe under landbrugets klimaaftryk, der er langt større, end man hidtil har regnet med og arbejdet efter politisk, når man ser på effekten over de kommende to årtier. 

FN’s klimapanel peger på, at det kræver en hurtig og vidtrækkende omstilling at nå målsætningen i Parisaftalen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grad. For at det kan gøres mest effektivt, er der brug for et retvisende billede af, hvilke tiltag der set over få årtier vil have den største effekt, så vi som samfund kan træffe de bedste valg.

Derfor påviser Greenpeace i den nye rapport, 40 procent set over 20 år – færre dyr i landbruget er nødvendigt for at nå Danmarks klimamål, at der er brug for at supplere Danmarks klimaregnskab med et 20 års perspektiv for omregningen af andre drivhusgasser til CO2-ækvivalenter.

Læs hele rapporten her:

Animalsk produktion fylder 40 procent af Danmarks drivhusgasudslip

Bruger man den nyeste data fra FN’s klimapanel (IPCC) samt omregningsfaktorerne for udslippene over 20 år – og ikke kun over 100 år, som det i dag er almindelig praksis – så fylder landbrugets animalske produktion hele 40,5 procent af Danmarks samlede drivhusgasudslip i 2018, mod 28 procent, når man ser på udslippene over 100 år.

Halver antallet af køer og svin i 2030

Med den nye viden om om kødproduktionens voldsomme klimabelatning opfordrer Greenpeace regeringen til at tage sit ansvar på sig og arbejde for en gradvis reduktion af køer og svin frem til 2030, hvilket er en afgørende hovedvej til at indfri målet om 70-procents reduktion i 2030. Dermed kan der for alvor sættes turbo på omstillingen til mere plantebaseret mad, og der vil blive skabt plads til mere skov og natur. Denne analyse har Greenpeace også udfoldet i et indspil til regeringen som optakt til landbrugsforhandlingerne i foråret 2021.