Synes du, at det skal være muligt for forældre at vælge mere plantebaseret mad til deres børn i kommunale institutioner? Skal vores ældre på plejehjemmet have mindre kød med sovs og kartofler til fordel for økologiske grøntsager og proteinrige bælgfrugter? Og skal der i det hele taget skrues ned for kødet i de mere end 800.000 måltider, som det offentlige serverer hver eneste dag?

Seasonal and Regional Vegetables. © Fred Dott

Start din lokale kampagne på Græsrod

Med Greenpeaces nye platform Græsrod bliver det nemt for dig at starte din egen lokale kampagne. Ønsker du, at din kommune sætter konkrete mål for mere klimavenlige måltider? Vil du gerne forhindre udvidelsen af en industriel grisefarm nær dit hjem? Eller vil du støtte op om andres kampagner og på den måde hjælpe med at vinde sejre og skabe inspirerende forandring?

Så brug Græsrod!

Og hvorfor er der så brug for at give landets kommunale menuer en grøn overhaling?

Kommunerne har ingen mål for at mindske kødforbruget – og halter bagefter befolkningen

Plantebaseret mad er ikke “bare” rødbedebøffer og falafler. Der er mange sanse- og ernæringsrige madoplevelser i det plantebaserede rige – og den grønne tendens vokser stærkt hos danskerne, der også ser en mulighed for at passe på miljøet og klimaet fra middagsbordet.

“Vi ser en super positiv udvikling i danskernes spisevaner, hvor flere og flere ønsker at skrue ned for kødet og forsøger sig med mere plantebaseret mad på tallerkenen,” siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace.

Men.

Mens flere og flere danskere har appetit på det mere plantebaserede, og 24 procent af danskerne befolkningen har mindst én kødfri dagen om ugen, så har ingen af landets 98 kommuner endnu sat konkrete mål om at reducere kødforbruget i deres fødevare- og klimapolitikker.

Det viser den omfattende Greenpeace-undersøgelse “Kommunale klimaambitioner på menuen”.

De manglende konkrete, kommunale mål om at sænke kødforbruget i vuggestuer, skoler, plejehjem og kantiner står i kontrast til, at mange kommuner faktisk har formulerede ambitioner om at mindske presset på klimaet.

Over halvdelen af befolkningen vil spise mindre kød

“Men kommunerne halter desværre endnu efter befolkningen. Mange bruger ganske vist økologiske råvarer, men de har en blind vinkel i forhold til specifikke mål for at reducere det høje kødforbrug. Vi opfordrer til, at kommunerne nu kommer med på vognen og begynder at tilbyde mere plantebaseret mad i de offentlige institutioner og kantiner.”

Lidt over halvdelen af befolkningen vil gerne spise mindre kød, og 46% mener, at det altid bør være muligt at kunne vælge et vegetarisk måltid i de offentlige køkkener (Coop Analyse, 2018).

Til trods for, at danskerne er begyndt at skære ned for kødet, så var forbruget i gennemsnit per indbygger 52 kg. årligt (DTU Fødevareinstituttet, 2018). hvilket er blandt det højeste i EU. Der er mange måder at regne det præcise forbrug ud på – regner man eksempelvis baseret på dyrenes samlede vægt eller kun de spiselige dele  – men uanset er tallet i hvert fald for højt.

Sæt mål om at skære ned på kødet – plantebaseret mad skal være en mulighed for borgerne  

Du kan skabe forandring ved at engagere dig for at få mere plantebaseret mad på de kommunale menuer. Greenpeace arbejder ikke for at erstatte alt kødforbrug med plantemad, men både forbruget og ikke mindst produktionen skal ned, hvis Danmark skal bidrage til at afværge de mest katastrofale klimaforandringer,

Vi arbejder derfor for blandt andet for, at kommunerne skal sætte konkrete mål om at mindske kødforbruget, og at plantebaseret og vegetarisk mad skal være en valgmulighed for borgerne.

Greenpeace opfordrer kommunerne til at tage konkrete initiativer til at reducere kødforbruget. Det kan eksempelvis være:

• At offentlige køkkener som fast valgmulighed tilbyder et plantebaseret måltid hver dag

• At indføre kødfrie dage i offentlige køkkener

• At institutioner for børn, unge og ældre omlægger måltiderne, så andelen af kød reduceres, og så kød i højere grad bliver tilbehør

En grøn high five til hovedstaden

Flere grøntsager vil fremover finde vej til de 70.000 måltider, som Københavns Kommune dagligt serverer i sine vuggestuer, skoler og kantiner.

Et stort flertal i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har nemlig vedtaget at fremme plantebaseret mad i de kommunale køkkener.

I forlængelse af kommunens plan om at nå 90 procent økologisk mad i de kommunale institutioner, skal forvaltningen nu udarbejde en plan for, “hvordan andelen af plantebaseret mad kan øges.”

Med beslutningen tager København et vigtigt skridt for klimaet, der kan inspirere landets øvrige 97 kommuner. Næste skridt må være et helt konkret mål om, hvor meget og hvor hurtigt mængden af kød samtidig skal skæres ned.

“Københavns Kommune tilbereder hver dag måltider for mange tusinde børn, unge og ældre, og det er en stærk og nødvendig beslutning, at der nu skal mere plantebaseret mad på tallerkenen. Vi glæder os til at se forslaget blive til virkelighed, så det rykker i storkøkkenerne, og vi vil arbejde for, at kommunen fortsat hæver ambitionerne. Næste naturlige skridt vil være at sætte konkrete mål for at reducere kødforbruget,” siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace.

Så meget gør mindre kød for klimaet

  • Danske køer og svin står for knap en femtedel af landets samlede udledning af klimagasser.
  • En omlægning til mere plantebaseret kost skåner klimaet for en stor del af drivhusgasserne.
  • Vi giver også mere plads til naturen. Som det er nu, bruger vi 80 procent af Danmarks landbrugsareal til at dyrke foder til husdyr, mens kun 10 procent bruges til at dyrke planteafgrøder til mennesker.
  • Danmark er i dag det land i verden, der producerer mest kød pr. indbygger, og hvis vi skal bremse klimaforandringerne, kommer vi ikke udenom, at der både skal skrues markant ned for produktionen og forbruget af kød. Her er kommunernes indsats også afgørende.
  • At det kan gøre en stor forskel for klimaet at skifte kød ud med plantebaseret mad, slår et studie offentliggjort i Science fast. Det viser bl.a., at hvis produktionen af kød halveres, vil klimagas-udslippet fra den mad-producerende del af landbruget blive reduceret med 36 procent.
  • Hvis halvdelen af kødproduktionen skiftes ud med plantemad, skal der desuden kun bruges et halvt så stort areal til at mætte de samme munde som i dag.