Produktionen af kød skal markant ned for at bremse klimakrisen, men EU’s landbrugsstøtte poster alligevel enorme summer i kød- og mejeriindustrien, der samles i større kødfabrikker og på færre hænder. Gør støtten grønnere og styrk økologien, opfordrer Greenpeace.

Knap en femtedel af hele EU’s budget går til kød- og mejeriproduktionen, der er med til at presse klimaet ud mod kanten, hvor skaderne i form af hyppigere og voldsommere orkaner, tørker og oversvømmelser kan blive normalbilledet i fremtidens vejrudsigter. Eller rundt regnet 200 millarder kroner af EU-borgernes penge.

Det høje beløb er gjort op i Greenpeace-rapporten “Feeding the Problem”, der opregner den årlige EU-støtte til kødindustrien og analyserer prioriteringen af landbrugsstøtten i EU.

Resultatet af EU’s landbrugsstøtte anno 2019, der favoriserer kødindustrien, trækker sine tydelige spor over Europas med mere monotone marker, hvor den oprindelige natur tvinges tilbage. Mindst 71 procent af landbrugsjorden i EU bruges til at producere foder for at holde de større og større kødfabrikker, dokumenterer rapporten, der har brugt data fra Europa-Kommissionen og Eurosat for at fastslå, hvor meget af landbrugsstøtten, der går til kødindustrien. Den store kødindustri kræver sin plads.

SKRIV UNDER HER for at stoppe kødfabrikkerne og gøre landbrugsstøtten grønnere. 

80 procent af Danmarks landbrugsjord bruges til dyrefoder

Herhjemme er billedet faktisk voldsommere endnu. I Danmark, der er EU’s mest opdyrkede land (under plov), viser de eksisterende data, at hele 80 procent af landbrugsjorden bruges til at producere foder til dyr.

“Forskere opfordrer os til at nedskære kød- og mejeriproduktionen globalt med 50% i 2050 for at imødegå klimakatastrofen, så det er altså helt ude af trit med tiden, at EU fortsætter sin massive støtte til netop kød- og mejeriproduktionen. Dette misforhold må der ud fra et klimaperspektiv gøres op med i den igangværende reformproces af den europæiske landbrugsstøtte,” siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace.

Kødfabrikkerne bliver større – de små landbrug forsvinder

Samtidig med at knap hver femte brugte EU-euro altså støtter produktion af de mest klimaskadelige fødevarer – kød- og mejeriprodukter – så bliver producenterne af disse større og større, mens de små producenter forsvinder.

Rapporten viser nemlig, at store danske svine-, kvæg- og kyllingefarme dominerer en stigende andel af produktionen, der koncentreres på færre og færre hænder.

Danske svinefarme med en årlig omsætning på over 3,7 millioner kroner (500.000 euro)  stod eksempelvis tilbage i 2004 for 68 procent af alt dansk produceret svinekød. I 2016 var tallet vokset, og de store farme stod for 94 procent af det producerede kød. Storindustrien vinder, når EU uddeler pengeposerne.

“EU’s landbrugsstøtte uddeles i dag med rund hånd efter, hvor meget jord man ejer stort set uden skelen til, hvad eller hvordan man producerer. Det nærer en meget uheldig strukturudvikling, hvor produktionen bliver mere industriel, og de små landbrug forsvinder. I forhandlingerne om den nye landbrugsreform for 2021-2027 må det sikres, at EU yder mere i støtte til mindre økologiske landbrug på bekostning af de store farme,” siger Kristian Sloth.

Kødproduktion- og forbrug må halveres globalt

Greenpeace arbejder for et mål om, at den globale kødproduktion skal reduceres med 50 procent i 2050. Det er helt på linje med den seneste, anerkendte EAT-Lancet rapport, der slår fast, at forbruget og produktionen af rødt kød må sænkes markant for at beskytte folkesundheden og klimaet.

Derfor står især Danmark overfor en stor og nødvendig omstilling til mere plantebaseret mad, da danskerne hører til de mest kødspisende i Europa. Herudover er dansk landbrug i dag en kæmpe producent og eksportør, der forsyner store dele af verden med især svinekød.

SKRIV UNDER HER for et landbrug med mindre kød, der styrker økologien og passer på klimaet og naturen.

Støt plantemad og økologi i fremtiden

Omstillingen til et grønnere landbrug er igang, men farten skal op – og

det sker ikke uden at at skære markant i EU-landbrugsstøtten. Fremover bør plantebaseret mad favoriseres fremfor klimaskadelig kød og mejeri. Det er helt afgørende, at EU fremover støtter økologien, der sætter balance med naturen og miljøet i højsædet.

Der er ikke alene brug for at producere mindre kød, men også selve måden, det produceres på.

Istedet for en intensiv dyrkning af foder, der lægger beslag på den oprindelige natur, argumenterer Greenpeace for, at kød- og mejeriproducenterne i stedet bør opdrætte dyrene i det fri, hvor de kan græsse. Og med en mindre produktion frigøres markerne til at dyrke mad til mennesker i stedet, og den vilde natur igen kan få plads i landskabet.

Win for klimaet, win for naturen og win for folkesundheden. Vender vi blikket mod Danmark, sker der der heldigvis også en positiv udvikling i økologisk landbrug, ligesom flere og flere danskere ønsker at fylde mere grønt på tallerkenerne.

EU belønner de største ammoniak-forurenere

Men den intensive kødproduktion sidder fortsat tungt på landbruget, godt holdt oppe af den massive EU-støtte.

Danmark er det land i verden, der producerer mest kød per indbygger med en årlig produktion af blandt andet godt 32 millioner svin. I en tidligere rapport fra 2018 dokumenterede Greenpeace, at EU bevilger fuld landbrugsstøtte til de svine- og fjerkræfarme, der forurener naturen med de største udledninger af ammoniak fra gylle.

“Den lokale natur og naboerne til de store svinebedrifter betaler prisen for den meget pladskrævende produktion af kød både i Danmark og resten af EU. Vi opfordrer regeringen og de øvrige hjemlige partier på Christiansborg såvel som i EU-Parlamentet til at arbejde for en landbrugsstøtte, der baner vej for dyrkningen af mere plantebaseret mad til mennesker, så vi kan få en sundere produktion med færre dyr,” siger Kristian Sloth.