myssypingviini
Tahdotko tehdä enemmän?
Tule mukaan! ×

Maailman meret kätkevät sisäänsä elämää, josta emme vielä tiedä mitään. Atlantin keskiselänteellä sijaitsee mystinen meren muovaama kaupunki, jota emme tunne lähes lainkaan. Nyt tuota mystistä paikkaa ja sen ihmeellistä elämää uhkaa syvänmeren kaivuu.

Merenpohja täynnä himottuja mineraaleja

Merenpohja on täynnä arvokkaita, teollisuuden käyttämiä mineraaleja, kuten kuparia, kobolttia, magnesiumia ja sinkkiä. Merillä toimivat yhtiöt odottavat innokkaina päästäkseen käsiksi näihin merenalaisiin kaivannaisiin. Etsintöjä suoritetaan jo.

Huolestuttavaa on, että näitä tutkimuksia suoritetaan alueilla, joiden elämä on ainutlaatuista. Monet maailman meristä ovat vielä tutkimattomia, joten riski sille, että menetämme ihmiselle tuntematonta elämää kaivausten seurauksena, on suuri.

Syvänmeren kaivuu uhkaa tuntematonta elämää

Tutkijat ovat todenneet, että on mahdotonta suorittaa syvänmeren kaivuuta tuhoamatta alueen elämää. Tuho ei ole vain riski, kuten öljynporauksessa, vaan se tapahtuu väistämättömästi, jos kaivuu päästään aloittamaan. Syvänmeren kaivuu vahingoittaa merten ekosysteemejä poistamalla merenpohjan eliöstön ja eläinten elinympäristön. Kaivuu muuttaa merenpohjan ravintoverkkoja sekä tuo valosaastetta paikkaan, jossa elämä on sopeutunut pimeyteen. Kaivuusta vapautuu myrkkyjä ja kemikaaleja.

YK:n raportti varoittaa elämän monimuotoisuuden olevan romahtamispisteessä. Monimuotoisuuden katoaminen on raportin mukaan ihmiskunnalle ja maailmalle yhtä vaarallista kuin ilmastonmuutos. Meidän täytyy todistaa, kuinka tuhoisaa syvänmeren kaivuu on, ennen kuin on liian myöhäistä. Merten elämän heikkeneminen ja merieläinten katoaminen vaikuttavat suoraan paitsi meriympäristöihin, myös ihmisten ruokaturvaan.

Syvänmeren kaivuu on tikittävä hiilipommi

Syvänmeren kaivuu voi aiheuttaa valtavasti hiilidioksidipäästöjä. Merten pienet eläimet, kuten krillit, varastoivat hiiltä kehoissaan sekä syömällä meren pinnassa että kakkaamalla meren pohjaan. Tämä krillin ruokailu tunnetaan nimellä biologinen pumppu ja se on luonnollinen hiilensidontamekanismi. Tutkijat ovat arvioineet, että ilman tätä biologista pumppua ilmakehässä voisi olla jopa 50 prosenttia enemmän hiiltä. Elämä maapallolla olisi silloin hyvin toisenlaista.

Syvänmeren kaivuu sekoittaa merenpohjan kerroksia ja sen yhteydessä voi vapautua kaikki se hiili, joka merenpohjaan on sitoutunut. Paikallisen ekosysteemin tuhoaminen voi vaikuttaa koko maapallon ekologiseen tasapainoon.

Kadonnut merten kaupunki pitää suojella

Atlantin keskiselänteellä sijaitseva meren muovaama alue, jota kutsutaan kadonneeksi kaupungiksi sen hiilivedystä muodostuvien korkeiden, hylätyiltä pilvenpiirtäjiltä näyttävien, tornien vuoksi. Tutkijat uskovat, että elämä on saattanut saada alkunsa Kadonneen kaupungin kaltaisissa oloissa. NASA on kiinnostunut tutkimaan aluetta, koska Kadonnut kaupunki voi paljastaa meille, miten elämä maapallolla sai alkunsa. Se on myös UNESCOn listalla merten luonnonperintökohteeksi.

“Puola omistaa oikeuden harjoittaa kaivuutoimintaa alueella. Olemme vaarassa menettää mahdollisuuden ymmärtää elämän syntyä maapallolla, jotta yritykset saavat mineraaleja kulutustuotteita varten”, varoittaa Greenpeacen meriasiantuntija Dima Litvinov.

Mikä merten suojelussa avuksi?

Greenpeace on tutkimusmatkalla Atlantin halki, jolla kartoitamme maailman meriä kohtaavia uhkia. Tuomme löydökset julki, jotta voimme vaikuttaa parhaillaan käynnissä oleviin YK:n neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on tuottaa kansainvälisesti sitova mertensuojelusopimus. Sopimus tekisi myös Kadonneen kaupungin suojelusta mahdollista.

Meren syvyyksiä tutkitaan pienoissukellusveneillä.

Miksi mertensuojelusopimus on niin merkittävä?

Koska lähes puolet koko maapallon pinta-alasta on meriä, jotka ovat kansainvälisen sääntelyn ulkopuolella.

“Vain 3 prosenttia maailman meristä on suojeltuja ja niistä vain yksi prosentti sijaitsee syvänmeren alueella. Syvämeri onkin vähiten suojeltuja alueita maailmassa. YK:n mertensuojelusopimus avaisi oven pysyvään suojeluun alueille, joita tällä hetkellä uhkaa syvänmeren kaivuu. Greenpeace tekee kaikkensa, jotta maailman meret saadaan suojeltua. Iso kiitos kaikille, jotka ovat meitä tässä työssä tukeneet”, kiittää Litvinov.

Näytä päättäjille, että Kadonnut kaupunki ja maailman meret tulee suojella. 

Haluatko lukea lisää merten ihmeellisestä maailmasta ja miten meret auttavat ilmastokriisin ratkaisemisessa?