Tänään julkistetussa Words vs actions: The truth behind fossil fuel advertising -selvityksessä arvioitiin yli 3 000 mainosta kuudelta eurooppalaiselta energiajätiltä. Mainokset ovat olleet esillä Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa ja Youtubessa joulukuun 2019 ja huhtikuun 2021 välillä.  Mainoksista lähes kaksi kolmasosaa täytti viherpesun määritelmän. Suomalaisen Fortumin mainoksista peräti 81 prosenttia oli selvityksen mukaan viherpesua.

Greenpeacen aktivistit heijjastivat Datteln 4 -hiilivoimalan piippuun tekstin "fortum irti fossiilisista".
Greenpeacen aktivistit protestoivat Datteln 4 -hiilivoimalaa projektoreineen keväällä 2020. Bernd Lauter / Greenpeace.

Greenpeacen teettämä ja tutkivaan journalismiin keskittyvän järjestön, Desmogin toteuttama selvitys arvioi yli 3 000 mainosta kuudelta eri puolilta Eurooppaa kotoisin olevalta energiajätiltä.

Selvitys kartoitti, kuinka suuri osa mainoksista täyttää Cambridgen sanakirjan mukaisen viherpesun määritelmän. Cambridgen sanakirjan mukaan viherpesun tarkoitus on “saada ihmiset uskomaan, että yritys suojelee ympäristöä, enemmän kuin se todellisuudessa suojelee” tai “saada liiketoiminta vaikuttamaan kiinnostuneelta luonnollisen ympäristön suojelemisesta, vaikka se ei sitä ole”.

Selvityksen tekijät laskivat mainoksia, jotka keskittyvät “vihreään” toimintaan ja teknologiaan, sekä fossiilisia polttoaineita markkinoivia mainoksia. Selvityksessä huomioitiin myös, kuinka suuri osa arvioitavien yhtiöiden tarjonnasta perustuu fossiilisiin polttoaineisiin.

Mainokset oli julkaistu joulukuun 2019 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa. Suomalaisista yhtiöistä selvityksessä oli mukana Fortum, koska valtionyhtiömme on tunnettu suomalainen brändi, josta on erityisesti Uniper-kauppojen myötä tullut merkittävä eurooppalainen ja kansainvälinen vaikuttaja. 

Fortum on tullut tunnetuksi erityisesti siitä, että yhtiö avasi vuonna 2020 uuden hiilivoimalan, Datteln 4:n Saksaan. Lisäksi Fortumin tytäryhtiö Uniper on haastanut Alankomaat välimiesoikeuteen vaatien jopa miljardikorvauksia, koska maassa on säädetty laki, joka kieltää kivihiilen polton vuoden 2030 jälkeen. Perjantaina 1.10.2021 Uniperin toimitusjohtaja Hans-Dieter Maubach uhkasi Saksan tulevaa hallitusta korvausvaatimuksilla, mikäli Datteln 4 joudutaan sulkemaan ennen vuotta 2038. 

Fortumin lisäksi selvityksessä tarkasteltiin Shellin, Total Energiesin, Preemin, Enin ja Repsolin mainoksia.

Mainokset täynnä uusiutuvaa energiaa, todellisuus fossiilista

Words vs actions -selvityksen perusteella kaikki edellä mainitut yhtiöt mainostavat uusiutuvia ja päästöttömiä energiaratkaisuita merkittävästi enemmän kuin niitä oikeasti myyvät. Selvityksen suurin epäsuhta oli ruotsalaisella öljy-yhtiöllä Preemillä, jonka mainoksista 81 prosenttia keskittyi ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja teknologioihin; oikeasti vain 2 prosenttia Preemin tarjonnasta on jotain muuta kuin fossiilienergiaa.

Vastaavasti fossiilimainonta oli kaikilla selvityksessä olleilla yhtiöillä paljon vähäisempää kuin fossiilisten polttoaineiden osuus niiden myymissä tuotteissa ja palveluissa. Kaikkien yhtiöiden myymästä energiasta suurin osa, 54–98 prosenttia, on fossiilienergiaa. Sen sijaan näiden yhtiöiden mainoksista fossiilituotteisiin keskittyy vain 0–27 prosenttia.

Fortumilta ei löytynyt selvityksessä ainuttakaan fossiilimainosta, vaikka todellisuudessa 54 prosenttia Fortumin vuonna 2020 tuottamasta energiasta tuotettiin ruskohiilellä, kivihiilellä tai fossiilikaasulla

Fortumin mainoksista 77 prosenttia keskittyi “vihreisiin” energiaratkaisuihin, vaikka uusiutuvien ja päästöttömien energiamuotojen osuus yhtiön tarjonnasta on paljon pienempi. Vain yksi prosentti Fortumin vuonna 2020 tuottamasta energiasta tehtiin tuulivoimalla tai aurinkovoimalla. Fortum on ilmoittanut pyrkivänsä lisäämään tuuli-ja aurinkovoimakapasiteettia 1,5 – 2 gigawatilla seuraavaan viiden vuoden aikana. Samalla ajanjaksolla Fortumin tytäryhtiö Uniper kuitenkin aikoo yli kolminkertaistaa nesteyten fossiilikaasun (LNG) portfolionsa (s. 115) .

Fossiilisten polttoaineiden sekä uusiutuvien ja päästöttömien energiamuotojen lisäksi selvityksessä olleiden yhtiöiden tuotevalikoimissa on niin kutsuttuja valeratkaisuita. Ne ovat vihreinä markkinoituja tuotteita ja palveluita, joita ei luokitella fossiilisiksi polttoaineiksi, mutta jotka silti ovat ympäristölle haitallisia. Näitä ovat esimerkiksi bioenergia sekä vety, jonka tuottamisessa on käytetty fossiilisia polttoaineita.

Tulokset eivät ole yllättäviä, mutta ne kertovat mainoskiellon tarpeesta

Tämän selvityksen tulokset eivät varsinaisesti yllätä. Selvitykseen valittujen yhtiöiden toiminnan ja niiden mainoksilla luoman mielikuvan välillä on merkittävä ristiriita. Siksi on perusteltua vaatia fossiiliyhtiöiden mainonnan kieltämistä.

Allekirjoita kansalaisaloite fossiilimainonnan- ja sponsoroinnin kieltämiseksi täällä.  

Lue selvityksen aineistosta lisää täältä.