Amazonin alue on valtava – valuma-alue on laajuudeltaan 6,7 miljoonaa kilometriä, kaksikymmentä kertaa Suomen pinta-ala. Alue muodostaa kaksi kolmasosaa maailman sademetsistä.

Valtava pelto, joka on tehty hakatun sademetsän tilalle. Kuvan alareunassa vielä hakkaamatonta sademetsää.
Metsäkatoa Amazonilla elokuussa 2022.

Amazon ulottuu yhdeksään maahan, mutta Brasilia on niistä tärkein, sillä 60 prosenttia sademetsästä on Brasiliassa. Maapallolle on paljon merkitystä sillä, kuka Brasiliaa johtaa. Siitä brasilialaiset ovat päättämässä vaaleissa 2. lokakuuta.

Brasiliassa presidentti johtaa hallitusta, kuten Amerikan maissa yleensä. Vuoden 2019 alusta presidenttinä on ollut Jair Bolsonaro, ja hänen hallituskaudellaan Amazonilta on saatu karmeita uutisia.

Metsäkato Amazonilla lisääntyi 53 prosenttia Bolsonaron hallinnon kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Metsää meni matalaksi keskimäärin yli 11 000 neliökilometriä vuodessa. Aikaisemmalla kolmivuotiskaudella 2016–2018 metsäkato oli keskimäärin 7 500 neliökilometriä vuodessa – mikä on tietysti hälyttävä määrä sekin. Viime vuonna metsäkato oli pahin sitten vuoden 2006.

Jos vertaa vuotta 2021 vuoteen 2018, viimeisen vuoteen ennen Bolsonaron hallintoa, metsäkato oli lisääntynyt 75 prosenttia ja metsäpaloja oli 218 prosenttia enemmän. Metsäkato näkyy myös Brasilian ilmastopäästöissä, jotka ovat kasvaneet 9,5 prosenttia Bolsonaron hallinnon aikana, vaikka koronapandemia noina vuosina supisti muuta ilmastopäästöjä aiheuttavaa toimintaa. Brasilian ilmastopäästöistä noin 40 prosenttia johtuu metsäkadosta.

Ilmastotiede kertoo kyllä, mitä on tehtävä. Metsäkato on pysäytettävä heti, jotta Amazon ei päädy pisteeseen, josta ei ole paluuta. Sademetsä voidaan menettää, ja siihen meillä ei ole varaa. Seuraavan presidentin on ohjattava Brasilian metsätalous, maatalous ja lihantuotanto pois tuhoamasta Amazonia. On avattava keskusteluyhteys alueen alkuperäiskansojen kanssa, jotka ovat alueensa oikeita asiantuntijoita.Brasilialaiset päättävät lokakuussa Amazonin tulevaisuudesta. Me uskomme, että he valitsevat viisaasti. Me puolestamme voimme pitää huolta, etteivät Amazonia tuhoavat tuotteet pääse meille. Euroopan parlamentti äänestää 12.-13. syyskuuta istunnossaan EU:n metsäkatolaista.

Vielä on aikaa lähettää viesti euroedustajalle tiukan metsäkatolain puolesta. Samalla voi huomauttaa myös Suomen metsäteollisuuden tavoitteesta (linkki, sivu 28) pitää EU poissa Suomesta määrittelemästä kestäviä hakkuita. Metsäteollisuus on johdonmukaisesti vastustanut kaikkea Suomen metsiä koskevaa EU:n sääntelyä, joka mahdollisesti voisi rajoittaa hakkuita. Mutta mitä me voimme odottaa brasiliaiselta äänestäjältä, jos asetamme Brasilialle pelisääntöjä, jotka eivät koske meitä?