Metsiä hakataan liikaa. Hiilinielut ovat romahtaneet, ja olemme menettämässä metsiemme elämänkirjoa. Vuosikymmeniä jatkunut metsäteollisuuden lobbaus on tehnyt päättäjistä pelkureita. Siksi me lähdemme lauantaina 18. maaliskuuta luontomarssille. Tule mukaan!

Luontomarssilla 18. maaliskuuta vaadimme: Luontokato seis!

Luontokato etenee

Luontokato etenee, eikä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ole saatu strategiapuheista ja kansainvälisistä sopimuksista huolimatta pysäytettyä. Olemme menettämässä elämän kaunista kirjoa: 833 metsälajia on uhanalaisia ja 76 prosenttia metsäluontotyypeistä on uhanalaisia. Siksi 30 prosentin suojelu- ja ennallistamistavoitteiden sekä 10 prosentin tiukan suojelun toteutuksen on alettava välittömästi, alueellisesti kattavasti ja aikataulutetusti. On tehtävä ilmastolakia vastaava luontolaki, joka määrittää biodiversiteettitavoitteet.

Kadotamme hiilinielut

Metsien hiilinielu on romahtanut. Kadotamme luotettavimman turvamme ilmastokriisin uhatessa. Koko suomalainen maankäyttö on jo päästölähde, koska hakattu metsämme ei enää pysty sitomaan ilmakehästä hiiltä kuten ennen.

Metsiä hakataan liikaa

Pitkään jatkuneet liikahakkuut ovat nävertäneet luonnonmetsämme sinne tänne jäljelle jääneiksi laikuiksi ja kutistaneet turvamme ilmastokriisissä. Meidän on suojeltava enemmän ja hakattava vähemmän. Nyt on uudistettava metsälaki ja saatava ohjauskeinoja hakkuiden sopeuttamiseksi ilmastolle ja luonnolle kestäviksi. Metsänomistajalla on oltava muitakin vaihtoehtoja kuin hakkauttaa metsänsä sellukattilaan.

Metsien suojeluun ei ole rahaa

Luonnonsuojeluun laitettu raha on paras elämänpuolustusmääräraha. Kaikki metsänomistajat eivät halua hakata, ja ennallistaminen maksaa. On oikeus ja kohtuus tukea metsänomistajia muutokseen toimia ilmaston ja luonnon ehdoilla, mutta rahaa suojeluun ei ole tarpeeksi. Luonnonsuojelun määrärahat on nostettava 0,5-1 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Haitallisiin tukiin on rahaa

Yhteiset rahamme menevät haitallisiin tukiin. Tukijärjestelmä jatkaa Luonnonvarakeskuksen mukaan yhä avohakkuisiin perustuvan metsänkasvatustavan suosimista. Ojitukseen ja päätehakkuiden tukemiseen turvemailla voi yhä ohjautua tukea suometsien suunnittelutuen kautta. Luonnon polttaminen savuna ilmaan saa puuenergian verotukena yli 400 miljoonaa euroa vuodessa. Seuraavan hallituksen on poistettava haitalliset tuet.

Tule luontomarssille
Sinä voit toimia. Olemme pian valitsemassa eduskuntavaaleissa uudet päättäjät, ja me haluamme tieteeseen perustuvia päätöksiä luonnon pelastamiseksi. Tule lauantaina 18. maaliskuuta iltapäivällä luontomarssille, tarkemmat tiedot eri paikkakuntien marsseista ovat täällä. Ja tietysti kerrot kaikille – ja varsinkin ehdokkaille: “Minä äänestän luonnon puolesta”!