Tänään alkavat hallitusneuvottelut Petteri Orpon johdolla. Käsillä ovat kriittiset vuodet ilmastokriisin ja luontokadon torjunnassa. Tämä edellyttää isoja muutoksia muun muassa metsäpoltiikkaan. Siksi olemme tänään Säätytalolla.

Luontomarssin terveiset vaalivoittajille.

Metsien hakkuita on vähennettävä luontokadon pysäyttämiseksi ja ilmastokriisin hillitsemiseksi. Erityisesti näin on tehtävä valtion mailla, koska niillä hakkuiden rajoittaminen ja suojelun lisääminen on halvinta ja nopeinta.

Nykyisten suojelualueiden lisäksi metsää on suojeltava valtion mailla vähintään 500 000 hehtaaria ja yksityisillä mailla 100 000 hehtaaria. Kaikki valtion luonnonmetsät ja vanhat metsät on suojeltava välittömästi. Petteri Orpo on myös ennen vaaleja luvannut suojelevansa valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät. Nyt on oikea aika lunastaa tämä lupaus!

Jotta myös yksityiset luonnonmetsät saadaan suojeltua, tarvitaan riittävästi rahaa. Metsien suojelun rahoitus on sidottava bruttokansantuotteeseen siten, että 0,5–1 prosenttia BKT:sta osoitetaan luonnon tilaa parantaviin ennallistamis- ja suojelutoimiin. Samalla puun tuotannolle ja poltolle maksettavista tuista on luovuttava ja vapaaehtoisen suojelun kannustimia lisättävä.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden katoamisen eli luontokadon ja suojelemaan tiukasti kymmenen prosenttia metsistään vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että tämän hallituksen on tehtävä suojelupäätökset.

Tämän hallituksen on ryhdyttävä toimiin metsien hiilinielujen kääntämiseksi kasvuun. Maankäyttösektorimme on kääntynyt päästöksi – toisin kuin suurimmassa osassa EU-maita. Siksi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on päivitettävä pikaisesti. Metsien hakkuut on hillittävä ilmastokestävälle tasolle sekä maakunnittain että koko maan tasolla.

Petteri, nyt on oikea aika kääntää ongelma voitoksi, joka tuottaa hyvinvointia. Elinkeinoelämä on tukenasi. Me täällä Säätytalon edessä olemme tukenasi. Voimia neuvotteluun!

Seuraa ja jaa postauksiamme hallitusneuvotteluista. Greenpeacen tarkempiin tavoitteisiin voit tutustua täällä.