Seitsemän kuukautta sitten ilmastovaaleihin johtanut liike sai räjähtävän alun, kun yli 10 000 ihmistä marssi Helsingissä, Raumalla ja Rovaniemellä vaatien ilmastotekoja. Tuolloin olimme kutsuneet paikalle myös kaikkien eduskuntapuolueiden (paitsi Perussuomalaisten) edustajat vastaamaan ilmastomarssin vaatimuksiin.

Eduskuntatalon portailla saimme kuulla kunnianhimoisia lupauksia. Tuolloin hahmottui se, että fossiilisista päästään irti aivan viimeistään 2030-luvulla.

Sosialidemokraatit

Antti Rinne

Tuleva pääministeri Antti Rinne linjasi tavoitteeksi sen, että Suomessa luovutaan fossiilisten käytöstä vuoteen 2035 mennessä – siis samana vuonna, kun Suomessa nettopäästöt painuisivat demareiden tavoiteaikatauluilla alle nollan. Pyysimme puolueiden edustajia vastaamaan erikseen myös kysymykseen siitä, mitä tehdään turvekentille. Vaatimuksena on, että yhtään uutta ei enää avata, sillä turpeenpolton lisäksi myös turpeenkaivamisen päästöt ovat merkittävät. Antti Rinne lupasi, että vuoden 2022 jälkeen Suomessa ei enää avata yhtään uutta turvekenttää poltettavaksi. Turpeen poltosta Rinne puolestaan halusi päästä irti “samaan aikaan” kivihiilen kanssa. Tarkemmin kysyttäessä “mahdollisimman nopeasti”. Tarkkaa päivämäärää ei luvattu, mutta aikaskaala kysyttäessä vastaus kuului “vuosia – ei kymmeniä vuosia.” Kivihiilen poltto Suomessa loppuu lain mukaan 2029.

Keskusta

Matti Vanhanen

Kansanedustaja Matti Vanhanen linjasi fossiilisille polttoaineille kaikista puolueista kunnianhimoisimman päättymispäivän – 2030! Turpeesta Vanhanen mainitsi, että “turpeen käyttö Suomessa tulee loppumaan”. Turvekenttien raivaamiseen hän ei kuitenkaan osannut ottaa kantaa, sillä hänen mukaansa luvituksissa olevien turvekenttien kohdalla päätös kuuluu virkamiehille. 

Vihreät

 

Maria Ohisalo

Vihreitä ilmastomarssilla edusti tuleva puheenjohtaja Maria Ohisalo. Vihreiden linjana oli, että Suomi luopuu fossiilisista vuoteen 2035 mennessä. Turvekenttiäkään ei tulisi enää avata.

Vasemmisto

Hanna Sarkkinen

Vasemmiston ensimmäinen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen puhui myös fossiilisista luopumisesta nopeassa aikataulussa. Ensimmäisenä lopetetaan kivihiili ja sen jälkeen turve, “viimeistään 2030-luvun alussa.” Maakaasun käyttö kuitenkin jatkuisi vuoteen 2040 asti, mikäli uhkana olisi, se, että ainoastaan bioenergialla korvattaisiin tätä fossiilisten poistumaa. Uusien turvekenttien avaamiselle Sarkkinen oli valmis pistämään lopun.

RKP

Anders Adlercreutz

RKP:ta ilmastomarssilla edusti puolueen varapuheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Myös RKP:lta kuultiin asianmukaisia lupauksia. Fossiilisista polttoaineista luovuttaisiin 2030-luvulla, ja turvekenttien avaaminen loppuu. Adlercreutzin mukaan “meidän pitää päästä pois fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä”. Mikäli RKP saisi päättää myös turpeen päivät ovat luetut: “Turvekenttiä ei pitäisi avata, turpeesta pitää päästä eroon silloin kuin kivihiilestäkin.”

Mitä seuraavaksi?

Kun laskee yhteen nämä lupaukset kaksi asiaa tulee selväksi. Jos SDP, Keskusta, Vihreät, Vasemmisto ja RKP saisivat päättää, uudessa hallitusohjelmassa olisi aikataulu fossiilisista irtautumiselle niin, että se tapahtuu viimeistään 2030-luvulla. Ja hetkinen, nehän saavat! Tämä tarkoittaisi sitä, että Suomesta tulisi ensimmäinen fossiilivapaa teollisuusmaa.

Fossiilituet puolestaan lakkautetaan viimeistään ensi vuosikymmenen puoleenväliin mennessä, jos lupaukset pidetään. Myös turpeen päivät ovat vihdoin luetut. Mutta loppuuko sen polttaminen rinta rinnan kivihiilen kanssa?