Kiipeilijämme poistivat hakkuita estäneet köydet Oulujärven saarimetsistä viime viikolla. Valtio halusi hakata Oulujärven ainutlaatuiset saarimetsät kuusi vuotta sitten. Kuva: Anton Verho / Greenpeace.

Oulujärven ainutlaatuiset saarimetsät oltiin vaarassa menettää valtion hakkuille kuusi vuotta sitten. Greenpeacen aktivistit ripustivat tuolloin saarten puihin köydet hakkuiden ennaltaehkäisemiseksi. Tänä vuonna saaret saatiin vihdoin pysyvään suojeluun, ja haimme köydet pois metsistä.

Valtio oli aikeissa hakata aiemmin suojelemansa saarimetsät

Vuoden 2017 syyskuussa valtionmetsiä hallinnoiva Metsähallitus oli aikeissa kuljettaa hakkuukoneet Oulujärven Kaarresaloon ja Kuostonsaareen vesiteitse ja hakata saarten metsät. 

Saaret kuuluivat sekä valtion retkeilyalueeseen että Natura-alueeseen, ja Metsähallitus oli jopa itse suojellut Kaarresalon 126–200 -vuotiaat metsät arvokkaana aarniometsä-luontokohteena vuonna 2001. Suojelu oli kuitenkin vaivihkaa lakkautettu ja saarille tehtiin hakkuusuunnitelmat.

Valtio suojeli Kaarresalon saaren metsät vuonna 2001. Suojelu lakkautettiin vuonna 2017, ja Metsähallitus teki alueelle hakkuusuunnitelman. Kuva: Greenpeace.
Kuostonsaaren vanhaa metsää. Nämäkin metsät valtio päätti hakata. Kuva: Greenpeace.

Saarista löytyi useita uhanalaisia lajeja

Me tiesimme, että Oulujärven saarimetsät ovat lajistoltaan arvokkaita ja ehdottomasti suojelun arvoisia. Lähetimme lajistoasiantuntija Olli Mannisen saariin, ja jo pintapuolisessa kartoituksessa hän löysi saarten metsistä useita uhanalaisten lajien esiintymiä

Saarista löytyi nopealla kartoitusreissulla yhteensä 29 esiintymää uhanalaista hiilikääpää, hongantorvijäkäälä ja ryväsjäkälää. Hiilikääpä on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi, johon virallisen arvion mukaan kohdistuu erittäin suuri uhka hävitä luonnosta hyvinkin pian. Hongantorvijäkälä on vaarantunut laji, johon kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta. Ryväsjäkälä on alueellisesti uhanalainen laji.

Lisäksi saarista löytyi silmälläpidettävät sirppikääpä, samettikesijäkälä, kantoraippasammal, mäntyraspikka, palosuomujäkälä ja aarnikaihejäkälä. Vanhojen metsien indikaattorilajeja, eli metsän poikkeuksellisista luontoarvoista kertovia lajeja, löytyi myös useita: siniorakas, sinijalkaorakas, harsukääpä, levykääpä, helohäivekääpä, kultarypykkä, riukukääpä, lahoneulajäkälä, yövilkka, männynkääpä, koralliorakas, kuusenparakka, korokääpä, karvasorakas, katkokynsisammal sekä pikkuliuskasammal.

Oulujärven metsistä löytyi erittäin uhanalainen hiilikääpä. Kuva: Olli Manninen.

Greenpeacen aktivistit ripustivat saarten puihin köydet

Vuoden 2017 syyskuussa aktivistimme menivät paikan päälle saariin, koska hakkuukoneiden saapumisesta oli luotettavaa tietoa. Kiipeilijämme kiinnittivät köysiä hakkuualueiden puihin ennaltaehkäisevänä ja hakkuita hidastavana toimena. 

Samaan aikaan Suomen luonnonsuojeluliitto kävi saarihakkuita vastaan valitustyötä oikeusteitse. Hakkuut kuitenkin uhkasivat alkaa valitusprosessien ollessa kesken.

Lopulta järjestöjen yhteistyö toimi, ja Metsähallitus joutui laittamaan hakkuusuunnitelmat jäihin. 

Välivoitto saavutettiin, kun vuonna 2020 korkein hallinto-oikeus kielsi hakkuut luonnonsuojelullisiin arvoihin perustuen. Metsähallitus ei silti suostunut luopumaan hakkuusuunnitelmistaan. Vielä syksyllä 2022 laitos kertoi edelleen haluavansa “tuhansien kuutioiden hakkuut” ainakin toiselle kiistan keskellä olevista saarista.

Aktivistimme saapuivat Oulujärven saariin vuonna 2017 estääkseen valtion hakkuut. Kuva: Greenpeace.

Oulujärven saaret saatiin pysyvään suojeluun helmikuussa 2023

Aikaisin tänä vuonna Marinin hallitus päätti metsien lisäsuojelusta valtion mailla. Oulujärven saaret pääsivät vihdoin pysyvästi turvaan osana suojelupäätöstä.

Viime viikolla Greenpeacen aktivistit palasivat saariin ja poistivat hakkuita ennaltaehkäisseet köydet puista.

Oulujärven saarimetsät jäävät nyt tuleville sukupolville retkeilypaikaksi ja metsän kaikille lajeille pysyväksi kodiksi. Jälleen kerran metsäaktivismi on tuonut konkreettisia, kaikkia hyödyttäviä tuloksia.

Juuri nyt hakkuu-uhan alla on toinenkin ainutlaatuinen saarimetsä. Olethan jo allekirjoittanut vetoomuksen Rokansaaren suojelemiseksi?

Oulujärven Kaarresalon vanhat ja upeat saarimetsät saatiin vihdoin pysyvään suojeluun. Kuva: Anton Verho / Greenpeace.