Bioenergia

Bioenergia tarkoittaa Suomessa selluteollisuuden sivutuotteiden, kuten mustalipeän ja energiapuun polttamista. Massiivisen puun polton ongelmat ovat selvät: poltamme metsiemme hiilivarastoa, menetämme hiilinielua ja luonnon monimuotoisuutta.

Ongelma

Bioenergia tarkoittaa hiilen polttamista, vaikka biomassa uusiutuukin jollain aikavälillä. Suomessa bioenergia tarkoittaa metsien polttamista tavalla tai toisella – joko metsäteollisuuden sivuvirtoina tai suoraan energiapuuna. Kattilaan päätyy jopa runkopuuta. Polttamalla hävitetään metsien hiilivarastoa, piennenetään hiilinielua ja aiheutetaan luontokatoa.

Mitä teemme

Vaadimme luonnonmetsien suojelua ja metsien suojelun lisäämistä riittävälle tasolle – käytettiin puu sitten metsäteollisuuden tuotteissin tai energiaksi.

Lisää energiasta