Korkean suojeluarvon metsää Ruotsissa lokakuussa 2017.

Tänään julkistettu YK:n raportti luonnon monimuotoisuudesta varoittaa massiivisesta lajien katoamisesta. Raportti osoittaa, että maailman metsien ja merten suojelemiseksi tarvitaan välittömiä toimia. Tarvitaan myös perustavia muutoksia maanviljelyyn ja ruoan tuotantoon ja kulutukseen.

Raportin on julkaissut hallitustenvälinen luonnon monimuotoisuus- ja ekosysteemipalvelupaneeli IPBES (Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services). Raportti varoittaa, että miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon, mikä on enemmän kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa.

Raportissa todetaan myös, että maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä ja myös Suomen hyväksymiä luonnonsuojelutavoitteita vuodelle 2020 – kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen niin sanottuja Aichin monimuotoisuustavoitteita – ei saavuteta. Epäonnistuminen vie pohjan puolelta YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

“Ilmastonmuutos ja sukupuuttoaalto ovat vakava hälytys. Olemme ylittäneet kotiplaneettamme kyvyn ylläpitää elämää. Nyt on vielä mahdollista pelastaa turvallinen tulevaisuus, mutta on toimittava heti”, sanoo Greenpeace Nordenin Suomen maajohtaja Sini Harkki.

Greenpeace painottaa, että myös Suomessa ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden häviämistä on hoidettava käsi kädessä. Hallituksen tulisi nostaa metsien ja soiden suojeluun käytettävä rahoitus vähintään 100 miljoonaan euroon vuodessa, jotta voisimme hidastaa luonnon köyhtymistä. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun metsiin kohdistuu ennennäkemätön teollinen paine.

“Metsät ovat tärkein turvamme ilmastonmuutosta vastaan. Hiilinieluja on kasvatettava samalla kun päästöjä vähennetään nopeasti. Metsien lisäsuojelu on välttämätöntä myös siksi, että metsälajiston uhanalaistuminen etenee hälyttävää tahtia. Meidän on suojeltava enemmän metsiämme, vähintään sen verran johon olemme jo biodiversiteettisopimuksessa sitoutuneet. Myös soiden suojelu ja ennallistaminen auttaa sekä luontoa, että kasvattaa hiilinieluja yhtäaikaisesti”, Harkki jatkaa.

Lisätietoja IPBES:n sivuilla

Lisätietoja:

Sini Harkki, maajohtaja, Greenpeace Norden, puhelin 050 582 1107
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, Greenpeace Norden, puhelin 050 369 6202