Hallituksella on kaikessa hiljaisuudessa valmisteilla iso ilmastopoliittinen päätös. Omistajaohjauksen periaatepäätöksellä voidaan vauhdittaa fossiilisten polttoaineiden alasajoa ja 1,5 asteen tavoitteen mukaista yritystoimintaa lunastavatko puolueet vaalilupauksensa?

“Omistajaohjauksen kautta Suomi vaikuttaa omia kansallisia päästöjään paljon suurempaan päästömäärään. Yksin Fortumin päästöt ylittävät Uniper-kauppojen myötä Suomen valtion päästöt. Hallituspuolueiden tulee lunastaa vaalilupauksensa ja tuoda omistajaohjaus linjaan ilmastotavoitteiden kanssa”, sanoo Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen.

Kaikki nykyiset hallituspuolueet ilmoittivat ennen vaaleja, että ne kannattavat omistajaohjauspolitiikkaa, joka on linjassa 1,5°C tavoitteen kanssa ja vauhdittaa fossiilisten polttoaineiden alasajoa sekä hiilivarastojen ja nielujen kasvattamista. Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron johdolla tehtävää periaatepäätöstä valmistellaan paraikaa ja sen on kerrottu valmistuvan loka-marraskuun vaihteessa.

Greenpeace vaatii, että hallitus lunastaa nyt lupauksensa. Valtionyhtiöt tulee velvoittaa laatimaan aikataulutettu ja tieteeseen pohjautuva suunnitelma liiketoiminnan sopeuttamisesta Pariisin sopimuksen 1,5°C lämpenemisrajan mukaiseksi ja raportoimaan siitä vuosittain. Yhtiöt tulee myös velvoittaa pidättäytymään Pariisin sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisten politiikkatoimien jarruttamisesta.

“Fortumin tuleva tytäryhtiö uhkaa parhaillaan haastaa Hollannin välimiesoikeuteen tekeillä olevan hiilikieltolain vuoksi, havitellen veronmaksajien rahoja. Valtion omistajaohjauksen tulisi tehdä selväksi, ettei tällainen hiilen alasajoa hankaloittava toiminta ole hyväksyttävää”, Kosonen sanoo.

Fortumin lisäksi muita ilmastopäästöjen kannalta merkittäviä valtio-omisteisia yhtiöitä ovat muun muassa Neste, Finnair, Vapo sekä Gasum. Lisäksi valtio omistaa osuuksia lukuisista ilmastopäästöjen ja -toimien kannalta merkittävistä yrityksistä.

Lue Greenpeacen laatima muistio tulevasta omistajaohjauspäätöksestä.

Lue järjestöjen kirje: Ympäristöjärjestöt vaativat ilmastokestävää omistajaohjauspolitiikkaa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kaisa Kosonen, ilmasto- ja energia-asiantuntija
050 368 8488
[email protected]

Olli Tiainen, ilmasto- ja energia-asiantuntija
040 164 8606
[email protected]

Mari Vaara, tiedottaja
041 460 9873
[email protected]