Greenpeace Belgian hologrammimielenosoitus Brysselissä 23. maaliskuuta 2020.

Greenpeace vaatii Euroopan komission hallinnoimaa valvojaa, joka pitää huolta, että koronakriisin johdosta käytettävät elvytysrahat ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Euroopan komissio ja jäsenmaiden hallitukset ovat laittamassa ennennäkemättömät neljä biljoonaa euroa talouden elvyttämiseen. Suurin osa rahasta on jäsenmaiden kansallisia elvytyspaketteja.

Greenpeace Nederlandin julkaisema selvitys osoittaa, kuinka tukea päätyy fossiilitalouteen usealla tavalla. Tukipaketteihin on kuulunut muun muassa verohelpotuksia, fossiilisten polttoaineiden verojen leikkauksia ja erilaisten fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien säännösten muutoksia. Eurooppa-neuvosto, jossa Suomea edustaa pääministeri Sanna Marin, kokoontuu juhannusaattona 19. kesäkuuta. Neuvoston on varmistettava, että elvytysrahat käytetään ainoastaan vihreään ja oikeudenmukaiseen talouden tukemiseen.

Noin 4 biljoonaa euroa, joita Euroopan komissio ja jäsenmaiden hallitukset ehdottavat käytettäväksi, on enemmän kuin neljännes Euroopan unionin bruttokansantuotteesta. Tämä on noin 9 000 euroa jokaista EU:n kansalaista kohden. Summa koostuu 3,4 biljoonan euron aikaisemmista elvytyspaketeista ja ehdotetusta 750 miljardin elvytysvälineestä. Suuri osa rahasta on kansallisia valtiontukipaketteja. 

Euroopan komission hyväksymissä jäsenmaiden tukipaketeissa ei ole mitään mekanismeja, jotka varmistaisivat niiden olevan yhteensopivia Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Ilmastosopimus sitoo EU-maita. Euroopan keskuspankin rahan tarjontaa lisäävissä osto-ohjelmissa ei ole rajoituksia, jotka estäisivät rahan päätymisen fossiilitalouteen.

Rajoitusten puuttuminen avaa tien fossiilisen energian yhtiöille. Lentoliikenteen tuki on eniten julkisuudessa käsitelty esimerkki fossiilituesta, joka on noussut jo 33 miljardiin euroon. Tuen saajissa on myös Finnair. Suurimpia yksittäisiä tukirahoja on 9 miljardin euron tuki Lufthansalle.

“Elvytystoimien on tuettava ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteita ja autettava pääsemään irti fossiiliriippuvuudesta. On anteeksiantamatonta, että koronakriisin varjolla tuetaan yrityksiä, jotka jarruttavat Euroopan pelastamista ilmastokriisiltä. Emme halua ajautua kriisistä toiseen. Nyt rahat on käytettävä turvallisen maailman rakentamiseen”, sanoo Greenpeacen Nordenin Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki.

Greenpeace ehdottaa Euroopan komission hallinnoimaa valvojaa, jolla olisi kokonaisnäkemys sekä komission että jäsenvaltioiden tukipaketeista. Lisäksi Greenpeace esittää seuraavia toimia, jotka turvaavat apupakettien yhteensopivuuden Pariisin ilmastosopimuksen kanssa: apupaketteihin vahvat ehdot ilmastotoimista, fossiilienenergiayhtiöiden sulkeminen pois keskuspankkien joukkovelkakirjojen osto-ohjelmista, ympäristömääräysten heikentämisen kielto ja elvytyspakettien läpinäkyvyys. Greenpeace vaatii myös, että elvytysrahan on turvattava ihmisten toimeentulo ja perusoikeudet. 

Selvitys Corovirus Recovery – A Free Ride for Polluters

Lisätietoja:

Hanna Paulomäki, maajohtaja Suomessa, Greenpeace Norden, 040 701 8933
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö Suomessa, Greenpeace Norden, 050 369 6202