Greenpeace Norden sekä Norjan Nuoret Maan ystävät veivät Norjan valtion oikeuteen, kun Norja myönsi öljynporauslupia luonnoltaan haavoittuvaisille arktisille vesille. Kuva: Johanna Hanno / Greenpeace.

Oslo, Norja, 22. joulukuuta 2020. Norjan korkein oikeus antoi tänään päätöksensä ympäristöjärjestöjen sekä Norjan valtion välisestä oikeustapauksesta, jossa nuoret ilmastoaktivistit sekä ympäristöjärjestöt haastoivat Norjan valtion oikeuteen arktisen öljynporauksen vuoksi. Oikeuden päätös ei ollut yksimielinen, sillä neljän tuomarin mukaan arktiselle alueelle myönnetyt öljyluvat ovat pätemättömiä ilmastosyistä. Enemmistö tuomareista äänesti kuitenkin Norjan valtion puolesta.

“Olemme raivoissamme tästä tuomiosta, joka jättää nuoret ja tulevat sukupolvet ilman perustuslaillista suojelua. Korkein oikeus valitsi olla uskollinen Norjan öljyteollisuudelle, ei meidän oikeudellemme turvalliseen ja terveeseen ympäristöön. Arktista öljynporausta vastaan kamppailevat norjalaiset nuoret ovat tottuneita pettymään, mutta me jatkamme kamppailua ilmaston puolesta. Kaduilla, äänestyskopeissa ja oikeudessa, mikäli tarvitaan”, sanoo Hugstmyr Woie, Norjan Nuorten Maan ystävien johtaja.

Neljä 15 tuomarista piti arktiselle alueelle myönnettyjä öljynporauslupia pätemättöminä, sillä menettelyvirheet olivat vaikuttaneet lupien myöntämiseen. Heidän mukaansa oli myös virhe, että mahdollisia tulevia kasvihuonekaasupäästöjä ei otettu huomioon lupien vaikutuksia arvioitaessa.

”On järjetöntä, että meidän oikeutemme elinkelpoiseen ympäristöön ei riitä estämään Norjan valtion ympäristölle ja ilmastolle haitallisinta toimintaa. Jaamme norjalaisten nuorten kokeman raivon, jota tämä päätös tuottaa. Päätös on pettymys, mutta me emme lannistu. Harkitsemme nyt kaikkia mahdollisia keinoja pysäyttää haitallinen öljyteollisuus, mukaan lukien valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen”, sanoo Greenpeacen Norjan maajohtaja Frode Pleym.

Norjan hallituksen päätös avata uusia öljykenttiä on saanut osakseen ankaraa kritiikkiä sekä YK:n taholta että suuria mielenosoituksia. Norja menetti korkean sijansa YK:n inhimillisen kehityksen indeksiä mittaavassa listassa johtuen öljyteollisuuden aiheuttamasta korkeasta hiilijalanjäljestä, jonka katsotaan vaarantavan ihmisten elämänlaadun.

Tuoreen Norjassa tehdyn kyselyn mukaan enemmistö norjalaisista on sitä mieltä, että öljynetsintä tulisi lopettaa Arktiksella ilmasto- ja ympäristösyistä. Enemmistö kannatti päätöstä, joka rajoittaisi öljyn- ja kaasunetsintää ilmastosyistä.

“Yksikään hallitus ei voi esittää olevansa ilmaston asialla, jos sallii uusia avauksia öljyteollisuudelle, hiilelle tai muille fossiilisille polttoaineille. Ilmastokriisi ei ole mikään tulevaisuuden uhka vaan se on tätä päivää, ja Arktiksella jos missä sen seuraukset ovat silminnähtävissä”, sanoo Greenpeacen Arktis- ja meriasiantuntija Laura Meller.

Sillä välin kun Norja jatkaa öljynetsintää Arktiksella, sen naapurimaa ja EU:n suurin öljyntuottajamaa Tanska päätti lopettaa uusien öljyn- ja kaasunporauslupien myöntämisen Pohjanmerellä osana fossiilisten polttoaineiden alasajoa vuoteen 2050 mennessä. Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden vaatii osana Yhdysvaltain ilmastosuunnitelmaa, että öljynetsintä keskeytetään arktisilla merialueilla, ja pyytää sekä Norjaa että muita Arktisen neuvoston maita yhteistyöhön.

Greenpeace Norden sekä Norjan Nuoret Maan ystävät veivät Norjan valtion oikeuteen vuonna 2016, kun Norja myönsi öljynporauslupia luonnoltaan haavoittuvaisille arktisille vesille. Järjestöjen mukaan uudet öljynporausluvat rikkovat Norjan perustuslakia, joka takaa oikeuden turvalliseen ja terveeseen ympäristöön, ja velvoittaa valtiota turvaamaan saman oikeuden myös tuleville sukupolville. Tapausta on käsitelty Oslon käräjäoikeudessa vuonna 2017, hovioikeudessa vuonna 2019, ja Norjan korkeimmassa oikeudessa marraskuussa 2020.

Lisätietoa ja kuvia:

Yhteystiedot:

Laura Meller, Arktis- ja meriasiantuntija
[email protected]
040 180 3322

Frode Pleym, Greenpeace Nordenin maajohtaja Norjassa
[email protected]
+47 973 073 78

Daniel Bengtsson, Greenpeace Nordenin viestintäjohtaja
[email protected]
+ 46 70 300 95 10

Päivitetty klo 16.05: Täsmennetty tietoa siitä, että Joe Biden vaatii öljynporauksen keskeyttämistä arktisilla merialueilla, ei lopettamista kokonaan.