Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Luonto-Liiton tekemä kuntavaalikysely nosti kuntavaaliohjelmia enemmän esille konkreettisia eroja puolueiden välillä siinä, miten paljon ne satsaavat ympäristöasioihin.

Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet kannattivat sitä, että kuntien metsien hoidon ja käytön tavoitteena pitäisi olla monimuotoisuuden säilyttäminen ja virkistysmahdollisuuksien ylläpitäminen. Kunnat ovat iso metsänomistaja Suomessa, joten kuntametsien käytöllä ja säästämisellä on merkittävä rooli metsäluonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämisessä.

“On ilahduttavaa huomata, että metsäkeskustelu etenee kuntatasolla. Vaikuttaisi siltä, että seuraavalta valtuustokaudelta voi odottaa vähemmän avohakkuita kuntametsissä ja enemmän satsausta itse metsäluontoon ja ihmisten luontokokemuksiin”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Muiden kysymysten kohdalla puolueiden välillä oli enemmän hajontaa. Esimerkiksi kysymys siitä, pitäisikö kuntien energiayhtiöiden luopua turpeen energiakäytöstä sai kannatusta kaikilta muilta paitsi keskustasta, perussuomalaisista ja kristillisdemokraateilta.

“Kunnilla on ilmastotavoitteiden saavuttamisessa iso rooli. Mitä nopeammin kunnat toimivat, sen parempi. Turpeen poltosta luopuminen on yksi tehokkaimmista ja nopeimmista ilmastoteoista, joita kunnissa voidaan tehdä. Turve kuuluu suohon, missä se säilyy hiilivarastona ja samalla autetaan herkkää suoluontoamme”, sanoo Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Eläinperäiset tuotteet ja ruoka ylipäänsä muodostavat ison osan suomalaisten päästöistä. Johdonmukaisia ja mitattavia tavoitteita eläinperäisten tuotteiden määrän vähentämiselle ja ympäristöllisesti kestäville ruokahankinnoille kannattivat kuitenkin vain sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, vihreät, kommunistinen puolue ja piraatit.

“Eläinperäisten tuotteiden käytön vähentäminen auttaa meitä kamppailemaan ilmastokriisiä, luontokatoa  ja vesien pilaantumista vastaan. Lisäksi eläintuotannon on todettu olevan yhteydessä pandemioihin. Vastuulliset kunnat tavoittelevatkin hankinnoissaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ruokahankinnoille”, toteaa Greenpeace ilmasto-ja energia-asiantuntija Olli Tiainen.

Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace Suomi ja Luonto-Liitto lähettivät puolueille seitsemän kysymystä luonto- ja ympäristöpolitiikasta kunnissa. Kysely lähetettiin kaikille puolueille, joilla on valtuustopaikkoja Manner-Suomessa. Kyselyyn vastasivat kokoomus, perussuomalaiset, sosiaalidemokraatit, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue, kommunistinen puolue ja piraatit.

Koko kysely vastauksineen on liitteenä. Järjestöt seuraavat puolueiden toimia puoluekyselyn teemoissa tulevalla valtuustokaudella.

Lue lisää: Kuntavaalikyselyn vastaukset

Lisätietoja:

Olli Tiainen, ilmasto-ja energia-asiantuntija, Greenpeace
040 164 8606
olli.tiainen(a)greenpeace.org

Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, Luonnonsuojeluliitto
050 532 3219
paloma.hannonen(a)sll.fi

Harri Hölttä, Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja
0407229224
harri.holtta(a)sll.fi