Vapaaehtoiset metsäkartoittajat aloittavat luonnonmetsien kartoituksen kesäkauden. Samaan aikaan Greenpeace julkistaa vetoomuksen, jossa vaaditaan pääministeri Sanna Marinilta poliittisia päätöksiä viimeisten Suomen luonnonmetsien suojelemiseksi.

Paadarskaidi, Inari. © Greenpeace/Snellman

”Metsiemme lajeista yli 800 on jo uhanalaisia ja kaksi kolmasosaa metsiemme luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Metsäluontomme elonkirjo voidaan säilyttää vain, mikäli jäljellä olevat luonnonmetsät suojellaan”, sanoo Ari Aalto, Luonnonmetsätyöryhmän koordinaattori.

Suomessa on jäljellä luonnonmetsiä, joita ei ole vielä suojeltu. Niistä 55 esimerkkikohdetta valtionmailla on jo esitetty vuonna 2020 ilmestyneessä raportissa. Vuosina 2019 ja 2020 tehtiin systemaattisia lajisto- ja luontoarvokartoituksia valtion metsissä Hangosta Inariin. Nyt toiminta jatkuu Koneen Säätiön rahoittaman asiantuntijaryhmän hankkeessa, jota myös ympäristöjärjestöt tukevat. Tulokset esitetään julkisesti karttoihin merkittynä keväällä 2022.

“Nyt tarvitaan kartoituksen lisäksi poliittisia päätöksiä. Pääministeri Sanna Marinin on ohjattava hallitus suojelemaan viimeiset luonnonmetsämme. Siihen velvoittavat myös YK:n biodiversiteettisopimus ja Euroopan unionin biodiversiteettistrategia. Ennen kaikkea siihen velvoittaa Suomen luonto – luontokato pysähtyy riittävällä suojelulla”, sanoo Greenpeace Nordenin apulaismaajohtaja Juha Aromaa.

Greenpeace vaatii, että luonnonmetsien suojelu valtion metsissä on turvattava suojeluohjelmalla ja Metsähallituksen omistajaohjauksella, ja yksityismetsien suojelurahoitus on moninkertaistettava. Vetoomus pääministeri Sanna Marinille avataan tänään 27. toukokuuta ja se luovutetaan lokakuussa ennen YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokousta.

“Myös ihmiset tarvitsevat rauhoitettuja metsiä ja maisemia. Niitä tarvitaan virkistäytymiseen, retkeilyyn, matkailuun, sienestykseen, marjastukseen ja Lapissa poronhoitoon. Jokainen luonnonmetsä on oma elämää sykkivä maailmansa. Ne on säilytettävä tuleville sukupolville”, Ari Aalto sanoo.

Luonnonmetsätyöryhmä on Koneen Säätiön rahoittama työryhmä, joka kartoittaa Suomen valtion omistamia arvokkaita, mutta suojelemattomia metsäalueita. Hankkeen avuksi on ilmoittautunut myös valtion arvometsien hakkuista huolestuneita vapaaehtoisia. Greenpeacen vapaaehtoiset tukevat Luonnonmetsätyöryhmän työtä maastossa työryhmän koulutettujen kartoittajien johdolla. Ensimmäiset Greenpeacen vapaaehtoiset aloittavat Inarissa kesäkauden kartoituksen 31. toukokuuta alkavalla viikolla. 

Vetoomus pääministeri Sanna Marinille: Suojellaan Suomen viimeiset luonnonmetsät 

Lisätietoja:

Juha Aromaa, apulaismaajohtaja Suomessa, Greenpeace Norden, puhelin 050 369 6202
Ari Aalto, koordinaattori, Luonnonmetsätyöryhmä, puhelin 045 132 0828
Jarmo Pyykkö, kartoittaja, Luonnonmetsätyöryhmä, puhelin 040 833 7609 (paikalla Inarissa)